V COVID výzve pre fyzické osoby v kultúre prerozdelilo takmer 1 milión eur

8.6.2021

Zdroj: Google Maps

Páčil sa vám článok?

Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom COVID dotácií pre fyzické osoby z kultúry a kreatívneho priemyslu prerozdelilo už takmer jeden milión eur. Rezort o tom informoval s pripomenutím, že sa krátia lehoty na registráciu a samotné podanie žiadosti o dotáciu.

"Výzva pokračuje do konca júna. Všetky prijaté žiadosti spracúvame priebežne, aby sa finančná pomoc žiadateľom a žiadateľkám dostala čo najskôr," uistila ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO). Dotačná výzva na zmiernenie dosahu pandémie ochorenia COVID-19 na kultúrny sektor je určená jednotlivcom dlhodobo pôsobiacim v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle (KKP), ktoré zaznamenali minimálne 30-percentný medziročný pokles príjmov. Výzva je otvorená do 30. júna, jednou z jej podmienok je registrácia žiadateľov v Evidencii  profesionálnych umelcov alebo evidencie iných profesionálov v kultúre (EPU), ktorú vedie Fond na podporu umenia (FPU).

Vzhľadom na administratívny proces FPU pripomína, že lehota pre žiadosti o zápis je do 10. júna. Všetky schválené žiadosti o zápis do EPU budú mať pridelené číslo zápisu najneskôr v stredu 30. júna v predpoludňajších hodinách, teda v posledný deň, do ktorého je možné s prideleným číslom zápisu do EPU požiadať o dotáciu.

(TASR)

Páčil sa vám článok?