Úrad vlády tvrdí, že mu osud kaštieľa v Rusovciach nie je ľahostajný - prečo viazne plánovaná renovácia?

2.6.2021

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Niekedy sa zdá, že o renovácii kaštieľa v Rusovciach, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa viac hovorí než sa na nej skutočne robí. V tejto súvislosti vydal Úrad vlády SR stanovisko, v ktorom objasňuje, aká je momentálna situácia pri plánovanej rekonštrukcii rusovského kaštieľa, respektíve čo bráni jej realizácii...

"Úrad vlády SR zodpovedne vyhlasuje, že ako správcovi rusovského kaštieľa mu nie je jeho osud ľahostajný. Naopak, vykonáva všetky potrebné úkony, ktoré vedú k jeho záchrane v zmysle prijatých uznesení vlády SR, a jeho záujmom je zrekonštruovať tento historicky výnimočný areál čo najskôrKaždoročne vynakladá úrad vlády desaťtisíce eur na údržbu pamiatky tak, aby zamedzil jej ďalšiemu chátraniu a znehodnocovaniu. V prípade rekonštrukcie NKP Kaštieľ Rusovce a priľahlého areálu bol pred časom zahájený proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác. Tento proces je však aktuálne pozastavený, nakoľko jeden z účastníkov totiž podal námietky. Proces verejného obstarávania bude obnovený od momentu doručenia stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie. Úrad vlády verí, že tento proces bude ukončený čo najskôr. Úrad tiež zriaďuje špeciálnu skupinu pozorovateľov, do ktorej pozval aj zástupcov Transparency International či nadácie Zastavme korupciu a ďalších, aby ako nezávislí pozorovatelia mohli posudzovať priebeh verejného obstarávania. Samotná rekonštrukcia pamiatky má byť financovaná zo štátneho rozpočtu, pričom Úrad vlády SR už rokuje aj o možnosti využitia financií z Plánu obnovy a odolnosti SR," uvádza sa v aktuálnom vyhlásení Úradu vlády SR. 

"Úrad vlády SR tiež informuje, že pred časom bolo úspešne ukončené verejné obstarávanie na výber poskytovateľa služieb - stavebnotechnický dozor, pričom zmluva s úspešným uchádzačom už je  podpísaná a zverejnená v CRZ. Čo sa týka revitalizácie parku - ošetrenie drevín bolo spustené na jeseň 2019 a ukončené približne o rok neskôr. Išlo o arboristické práce, ktorým predchádzala kompletná inventarizácia zelene. Uskutočnil sa výrub chorých a napadnutých drevín, aby sa zvýšila bezpečnosť parku, a boli ošetrené ostatné dreviny, aby sa zlepšil ich zdravotný stav a perspektíva. Ďalšia obnova areálu bude pokračovať počas realizácie rekonštrukcie NKP Rusovce, počas ktorej bude, napríklad, vysadených 114 stromov, niekoľko stoviek okrasných kríkov, trvaliek a cibuľovín," uvádza sa vo vyjadrení Úradu vlády SR.

(ts)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie