V regióne Malokarpatska vnikne nová cesta - obíde obce Slovenský a Chorvátsky Grob

8.4.2021

Zdroj: FB Bratislavský kraj

Páčil sa vám článok?

Zlepšenie dopravnej situácie, časová úspora pre vodičov, ale najmä odbremenenie obcí Chorvátsky Grob a Slovenský Grob od tranzitnej dopravy. To všetko prinesie vybudovanie cestného obchvatu obcí Malokarpatska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie schválilo pre BSK nenávratný finančný príspevok vo výške 6,2 milióna. Nová cesta bude merať 1,7 kilometra.

„Napriek tomu, že pre rozvoj dopravy v Bratislavskom kraji je kľúčová koľajová doprava, je potrebné budovať aj cestné obchvaty okresných miest a obcí, ktoré trpia najväčšou intenzitou dopravy v intraviláne. Najväčšia potreba budovania cestných obchvatov je v území Malokarpatska, predovšetkým v úseku Chorvátsky Grob, Pezinok a Modra,“ uviedol Juraj Droba, predseda BSK. Zdôraznil, že projekt pozostáva z viacerých etáp. „Pustili sme sa do projektu, o ktorom sa desať rokov len rozprávalo. My máme dnes na stole nielen všetky potrebné povolenia, ale aj schválené financovanie. Bez externých zdrojov by sme však o takomto veľkom projekte nemohli ani len rozmýšľať, nieto ešte realizovať.“

„Obce v okolí Bratislavy prudko rastú a v uplynulých rokoch pribudli na hraniciach okresu Pezinok desaťtisíce nových obyvateľov. Tí síce bývajú na vidieku, ale drvivá väčšina z nich dochádza do školy či za prácou každý deň do hlavného mesta. V rannej a popoludňajšej špičke sú tu cesty plné áut, tvoria sa kolóny, dochádza častejšie k nehodám, tranzit cez obce má na svedomí hluk a vysokú prašnosť. Aspoň časť týchto negatívnych javov zmierni práve nová cesta, ktorá priamo prepojí Chorvátsky a Slovenský Grob s križovatkou Triblavina, diaľnicou D1 a novobudovaným diaľničným obchvatom hlavného mesta D4,” vyhlásila podpredsedníčka vlády a ministerka Veronika Remišová.

Nultá etapa cestného obchvatu obcí Malokarpatska začína v diaľničnej križovatke Triblavina. Končiť bude na ceste III/1059, ktorá spája obec Chorvátsky Grob s časťou Čierna Voda. Odbremenia sa tým najmä obce Chorvátsky Grob a Slovenský Grob. Novovybudovaný dvojpruhový asfaltový úsek bude mať 1,7 km a prinesie časovú úsporu pre občanov z okolitých obcí - v priemere vodiči ušetria 3,5 minúty jazdného času. Súčasťou projektu je aj výstavba dvoch mostných objektov ponad Mlynský potok a Dávidov kanál. Náklady na projekt budú 6,5 milióna eur, z toho 6,2 bude hradených z eurofondov. Výstavbu tohto prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V posledných desiatich rokoch sa prudko rozvíja urbanizácia územia v oblasti obcí Malokarpatska, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti.

„Schvaľovací proces tohto projektu považujem za veľký úspech. Priemerná dĺžka schvaľovania obdobných dopravných projektov bývala v minulosti 163 dní, najviac dokonca až 692 dní, teda takmer dva roky. Tento projekt sme však schválili v rekordne krátkom čase, len za 41 pracovných dní. Naším cieľom je zefektívniť procesy v maximálne možnej miere tak, aby sa peniaze čo najjednoduchšie dostávali do regiónov a pomáhali tam, kde treba,” upresnila Veronika Remišová.

Župan Jura Droba podčiarkol, že vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu v území, najmä pre obce Chorvátsky a Slovenský Grob. Doplnil však, že pre dosiahnutie zníženia dopravnej záťaže v celom území mikroregiónu je nevyhnutné v programovom období 2021-2027 realizovať ďalšie etapy spomínaného obchvatu.

„Budovanie cestnej infraštruktúry v rámci budúceho programového obdobia je z dôvodu tematickej koncentrácie pre Bratislavský kraj možné iba v rámci Kohézneho fondu. Z tohto dôvodu je potrebné zrealizovať čo možno najväčší transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do Kohézneho fondu, pričom je kľúčové alokovať potrebnú sumu v rámci Kohézneho fondu práve na vybudovanie ďalšej etapy obchvatu obcí Malokarpatska,“ uzavrel predseda samosprávneho kraja.

(ts)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie