Lúč z tmy: Ocenenie pre tých, ktorí to s Rómami nevzdávajú

20.11.2020

Zdroj: Ctibor Bachratý

Páčil sa vám článok?

Bývalá hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová odhalila diskrimináciu v školách a obchodovanie so vzdelávaním na úkor rómskych detí. Mladý koordinátor terénnej sociálnej práce Tomáš Ščuka urobil v čase prvej vlny koronakrízy pre túto komunitu omnoho viac ako mal v náplni práce. Obaja si dnes prevzali ocenenie Lúč z tmy.

O tom, že v spoločnosti stále pretrvávajú predsudky a stereotypy o Rómoch, nás presviedča množstvo situácií z bežného života, ale aj množstvo prieskumov. Organizátori ocenenia Lúč z tmy, mimovládna organizácia eduRoma v spolupráci s Ústavom romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, chcú práve preto upriamovať pozornosť ľudí na pozitívne príklady.

„Situácia sociálne rizikových komunít nebola zásadným spôsobom počas transformácie spoločnosti po roku 1989 tak dlho riešená, že súčasný stav ľudí z týchto komunít vzbudzuje vo veľkej časti väčšinovej spoločnosti namiesto porozumenia a súcitu iba dešpekt. Tie skupiny, ktoré vykonávali najmenej kvalifikované práce a zákonite disponovali najnižšími stupňami vzdelania,  sa ocitli skutočne na okraji spoločnosti, lepšie povedané až za jej okrajom. Generačná chudoba a nedostatočné vzdelanie sú klietkou, z ktorej sa chudobní Rómovia bez systematickej pomoci len ťažko dostanú,“ vysvetľuje dôvody tohto stavu prvá z tohtoročných laureátov, bývalá hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.

Zdroj: Archív

​Ocenenie Lúč z tmy.

„Treba si uvedomiť, že deti budú žiť vždy v tieni rodičov,  v tieni ich životného štýlu, v tieni ich kultúrnych návykov a v tieni ich sociálneho správania. Tieň, ktorý v tomto zmysle vrhajú rodičia na život svojich detí sa bude skracovať primerane tomu, ako úspešne sa budú meniť ich podmienky života. Okrem iného to znamená aj nastavenie systému, ktorý povedie minimálne k tomu, aby deti pravidelne chodili do školy. Je potrebné zo systému vytesniť všetky možnosti, ktoré vedú k segregovanému vzdelávaniu, nastaviť desegragačné mechanizmy všade tam, kde to možné je a paralelne pripraviť školy na skutočne inkluzívne vzdelávanie,“ dodáva.

A čo môžeme urobiť preto, aby sme ako spoločnosť dokázali žiť nielen vedľa seba, ale aj spolu? „Veľmi dôležitý je rešpekt. Vzájomná úcta jeden voči druhému,  prijať, že aj ľudia s inou farbou pleti, národnosťou, vierovyznaním alebo sexuálnou orientáciou žijú na tejto zemi a sú plnohodnotnými ľuďmi. Je veľmi dôležité ukázať spoločnosti pozitívne príklady. Ľudí,  ktorí svojím životom dennodenne búrajú stereotypy o tom, akí sú Rómovia ´neprispôsobiví´. Spoločnosť musí byt schopná prijať inakosť, prijať inú kultúru, názor, lebo bez toho nedokážeme porozumieť iným,“ hovorí druhý ocenený, Tomáš Ščuka.

Zdroj: Ctibor Bachratý

​Tomáš Ščuka a Viera Kalmárová.

​V minulých ročníkoch si toto ocenenie odniesla aj súčasná štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová. „Lúč z tmy je poďakovaním tým ľuďom, ktorí sa nevzdali a nečakajú, že problémy namiesto nich vyrieši niekto iný. Ľuďom, ktorí nečakajú na akýsi abstraktný štát. Nejde o to, aby zmenili, čo sa nepodarilo už celé desaťročia. Podstatné je, aby každý z nás menil vo svojom okolí to, na čo má vplyv. Každý z laureátov tohto ocenenia je dôkazom, že sa to dá a že to má obrovský vplyv na životy iných,“ uzatvára riaditeľ eduRoma Vlado Rafael.

(tt)

Páčil sa vám článok?