Antikorupčná linka eviduje tento rok 51 volaní, jej úlohou nie je vyšetrovať

16.8.2020
Úrad vládyÚrad vlády

Zdroj: vlada.gov.sk

Páčil sa vám článok?

Úrad vlády (ÚV) SR zaevidoval na Antikorupčnej linke do polovice augusta 51 hovorov. Prijal tiež 160 písomných podaní pre podozrenia z korupčného správania. Pre TASR to uviedol tlačový a informačný odbor ÚV SR. Ako dodal, úrad využíva linku na poskytovanie informácií na tému korupcie, vyšetrovacie právomoci nemá.

 "Niektorí volajúci si myslia, že pracovníci úradu vlády budú priamo vyšetrovať ich prípad, alebo pridelia ich prípad konkrétnemu prokurátorovi, sudcovi, policajtovi-vyšetrovateľovi, čo nezodpovedá organizačným možnostiam úradu ani pôsobnosti úradu vlády v zmysle platnej právnej úpravy," upozornil ÚV SR.

Zaregistrované podania vybavuje úrad podľa obsahu. Vec, ktorá nepatrí do jeho pôsobnosti, posúva príslušným štátnym orgánom alebo orgánom verejnej správy. Ide napríklad o ministerstvá, Policajný zbor, Úrad inšpekčnej služby, Generálnu prokuratúru SR, prípadne inšpektoráty práce alebo orgány samosprávy. "Ak ide o zmätočné podanie, alebo je potrebné doplniť informácie a odosielateľ je známy, zamestnanci odboru prevencie korupcie kontaktujú tohto odosielateľa s požiadavkou o doplnenie podania. Ak je takéto podanie anonymné, odbor ho odloží," priblížil ÚV SR.

K 12. augustu zaznamenala Antikorupčná linka 51 hovorov, z toho v 44 prípadoch podali informácie volajúcemu. Sedem hovorov zaradil úrad ako „iné“, išlo napríklad o vulgárne telefonáty alebo omyly. "Evidujeme tiež 160 písomných podaní, na ich vybavenie nie je stanovená zákonná lehota, avšak odbor prevencie korupcie ich rieši priebežne," doplnil úrad.

Vlani prijal Úrad vlády SR podľa údajov na webovej stránke 35 hovorov na Antikorupčnú linku a 130 podaní, v roku 2018 50 hovorov a 145 podaní, rok predtým 96 hovorov a 286 podaní a v roku 2016 41 volaní a 37 písomných podnetov. Bezplatná linka funguje na telefónnom čísle 0800 111 001, písomný podnet možno podať na emailovej adrese bpk@vlada.gov.sk.

(TASR)

Páčil sa vám článok?