Hokejová i plavecká hala, atletický štadión a mnoho ďalšieho. V Petržalke má vyrásť veľký areál športu

12.6.2021
0

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Župní poslanci na piatkovom zasadnutí podporili zámer postaviť na okraji bratislavskej Petržalky nový športový areál. Vzniknúť tu má multifunkčná, hokejová, plavecká hala, atletický štadión s tribúnou či viaceré workoutové ihriská, verejné priestranstvo, detské ihriská, zázemie pre inline korčuľovanie, či plážový volejbal. Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj na svojom webe.

Bratislavský samosprávny kraj plánuje areál vybudovať v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, Spojenou školou na Ostredkovej v Bratislave a Volejbalovým klubom polície Bratislava.

„Ide o veľmi zaujímavý a významný projekt pre kraj, ktorého súčasťou bude viacero moderných športovísk. Chýbať by tam nemal ani atletický štadión, ktorý v meste stále absentuje. Verím, že po dobudovaní sa toto miesto stane jedným z najvýznamnejších v Bratislave a športovci či verejnosť ho budú s radosťou využívať,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Cieľom projektu je vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia s rešpektovaním princípov SMART školy. Nový areál bude pozostávať z viacerých objektov. Tvoriť ho bude hokejová hala s dvomi ľadovými plochami a kompletným technickým, hygienickým, občerstvovacím a konferenčným zázemím, ako aj s navrhovanou otvorenou strešnou terasou a s priestorom pre divákov s maximálnou kapacitou 400 divákov. Súčasťou bude aj plavecká hala, ráta sa aj s atletickým štadiónom s tribúnou, plnohodnotnou tartanovou bežeckou oválnou dráhou, dráhou a doskočiskom pre trojskok a skok do diaľky, sektormi pre vrhačské disciplíny, či skok do výšky a skok o tyči. Chýbať nemá ani multifunkčná hala s medzinárodnými parametrami pre loptové športy s kapacitou pre cca 1200-1500 návštevníkov, či plocha pre futbal.

Zdroj: BSK

Ako ďalej informuje BSK, spojená škola bude mať nové zázemie so všetkými kmeňovými triedami a odbornými učebňami, s novým materiálno – technickým vybavením, multifunkčnou aulou, jedálňou, kuchyňou a knižnicou, spolu so zázemím pre učiteľov, internátom, školská multifunkčná športová, stredisko úpolových športov a gymnastická hala spolu s exteriérovými tenisovými kurtami.

Zdroj: BSK

Medzi školou a hokejovou halou je zatiaľ navrhnutý verený priestor s vodným prvkom a stromoradím, terasami a oddychovými zónami. Pri plaveckej hale zase umiestnenie zeleného terasovitého valu slúžiaceho ako verejná oddychová zeleň s drobnou architektúrou, workoutovými prvkami či komponentami detských ihrísk, ktorý zároveň splní úlohu významného vodozádržného a protihlukového systému. Súčasťou bude aj parkovací dom s vegetačnými stenami a využiteľnou strechou na šport a parkovacie plochy z vodopriepustných materiálov. Celý kampus spojí s okolím Bratislavy segregovaná cyklotrasa.

Areál má byť určený pre žiakov a pedagógov Spojenej školy, športovej profesionálnej i amatérskej verejnosti; obyvateľom i návštevníkom Bratislavy.

Zdroj: BSK

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie