Termín na podávanie žiadostí v rámci výzvy na modernizáciu športovísk predĺžili

13.2.2021

Zdroj: MČ Záhorská Bystrica

Páčil sa vám článok?

Predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry sa presunulo na marec, od pondelka 15. marca do 31. marca. O tejto zmene v rámci výzvy informuje Fond na podporu športu na svojom webe.

Účelom výzvy je utváranie priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti, vrátane zdravotne znevýhodnených občanov. "Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov eur, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10 percent z celkovej sumy finančných prostriedkov (minimálne 1,5 milióna eur na každý vyšší územný celok)," uvádza Fond na podporu športu.

Oprávnenými žiadateľmi sú športové organizácie, obce a vyššie územné celky. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50.000 eur a maximálna výška je 1,5 milióna eur. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50 percent z celkových oprávnených nákladov. Podávanie žiadostí malo začať od 15. februára a končiť 1. marca. Dôvodom posunu termínu podávania žiadostí o celý jeden mesiac je pretrvávajúci núdzový stav vyhlásený v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

(TASR)

Páčil sa vám článok?