V Petržalke budú čoskoro realitou tri športové areály: Sú v rôznych stupňoch rozpracovanosti

15.2.2020
Športovo-rekreačný areál pri ČOV Petržalka

Zdroj: OZ Športový areál Na hrádzi

Páčil sa vám článok?

Za jedným stojí župa, za ďalšími súkromná spoločnosť a občianske združenie.

Najbližšie k realizácii má Barbarian Race pri petržalskej hrádzi, sparťanská prekážková dráha, ktorú chce vytvoriť občianske združenie Športový areál – Na hrádzi. Areál župy, o ktorom sa už roky hovorí, má urbanistickú štúdiu a financie na projektovú dokumentáciu, ale peniaze na realizáciu zatiaľ nie. A napokon Areál voľného času Vojenský dvor požiadal o vydanie územného rozhodnutia, po ktorom nasleduje žiadosť o stavebné povolenie. Stavať by chceli začať v druhej polovici tohto roka.

ŠPORTOVO – REKREAČNÝ AREÁL PRI ČOV PETRŽALKA

Župa predstavila Urbanistickú štúdiu Športovo-rekreačného areálu Petržalka, ktorý by mal vyrásť na pozemkoch VÚC v tesnej blízkosti križovatky Dolnozemská-Betliarska. Neďaleko čističky odpadových vôd a Južného mesta.

Územie je dnes nezastavané, na pozemku sa nachádzajú zdevastované objekty spevnených plôch a komunikácií, ktoré sú predmetom demolácie. Celkovo ide o plochu 188 338 m2, rozdelenú na severnú (96291m2) a južnú časť (92047m2).

V športovo-rekreačnom areáli by mali prevažovať kryté a halové športoviská a zariadenia. „V ťažisku severného územia je navrhované umiestnenie futbalovej tréningovej haly Mak Football Academy, čo bude tréningové centrum pre vrcholový šport. Areál pozostáva z hlavného halového objektu s krytým futbalovým ihriskom, hygienickým a šatňovým zázemím, relaxačným zázemím s fitness centrom, reštauráciou a administratívnou časťou pre správu objektu,“ píše sa v štúdii.

Mala by tu byť multifunkčná hala pre halové športy (basketball, florbal, hádzaná, sálový futbal...), zároveň bude umožnené viacúčelové využitie pre kultúrne a spoločenské akcie a eventy. Ďalej zimný štadión s doplnkovou časťou pre regenereráciu s bazénom, saunou, malá tréningová hala pre halové športy. Priestor by tam mali nájsť aj fitnescentrá, kolkáreň či bowlingová hala, plocha pre petanque a outdoorové športy ako beachvolejbal či beachtenis, lezecké a lanové centrum, bežecký ohruh, ráta sa však aj s obchodmi, službami a ubytovňou či hotelom so 4 poschodiami. Areál by mal mať celoročnú prevádzku. Otázna zostáva vodná plocha s plážou a mólom.

Zdroj: OZ Športový areál Na hrádzi

Zdroj: OZ Športový areál Na hrádzi

​Športovo rekreačný areál pri ČOV Petržalka

O športovom areáli nedávno diskutovali aj petržalskí poslanci komisie Komisia životného prostredia a verejného poriadku. Martin Munka z VÚC im vysvetlil rozdiel medzi urbanistickými návrhmi Variant A a Variant B. „V rámci Variantu A bol v priestore navrhovaný atletický štadión a vo Variante B bola na tom mieste umiestená rekreačná zóna – jazero. V oboch prípadoch by riešené územie malo obsahovať centrálnu halu, externé športové plochy a iné areály určené na šport. Súčasťou riešeného územia by boli aj parkové úpravy a veľký podiel zelene,“ uvádza sa v zápisnici zo zasadnutia komisie.

V diskusii sa vyjadril poslanec Miroslav Dragun s tým, že Variant B s jazerom je podľa neho nezmysel, pretože areál sa nachádza v blízkosti čiastiarne odpadových vôd, z ktorej sa šíri zápach. Poslankyňa Iveta Plšeková je názoru, že v Petržalke chýba hala pre iné športy, napr. basketbal, volejbal a pod. Majú problém s miestom na trénovanie. Je za Variant A – atletický štadión. Viceprimátorka Tatiana Kratochvílová sa zaujímala o rozsah financií potrebných na realizáciu. „Martin Munka uviedol, že tento rok ma VÚC na to vyčlenených 1 milión eur, ktoré budú využité na projektovú dokumentáciu. Ďalšie financie nie sú isté. Celý projekt si bude vyžadovať približne 5 miliónov eur...,“ citujeme zo zápisnice.

Poslanec Dragun navrhol, aby sa župa dohodla so zväzmi klubov, ktoré nemajú kde trénovať, že by prispeli na výstavbu pre nich vhodnej haly, keď VÚC možno nebude mať dosť financií na dobudovanie. Poslanec Jozef Fischer (predseda Komisie športu) spomenul, že občianske združenie No Gravity má naprojektovanú multifunkčnú halu a aktuálne hľadá pre ňu v Petržalke miesto. Ich Sports4All Arena by bola športová polyfunkčná montovaná hala pre floorbal, hádzaná, futsal, volejbal, basketbal, či gymnastiku.
Petržalská Komisia územného plánu, výstavby a dopravy mala viacero výhrad k projektu. Najrelevantnejšia je, že z hľadiska územného plánu je táto plocha definovaná s kódom X – „rozvojová plocha je natoľko významná alebo špecifická, že jej regulácia je reálna, až na základe preverenia súťažou, alebo na podklade podrobnejšieho riešenia na úrovni urbanistickej štúdie zóny, preto žiadame, aby táto urbanistická štúdia nebola zohľadnená a bola na predmetné územie vypísaná urbanistická súťaž.“

Areál voľného času - Vojenský dvor

Spoločnosť Šport Park Kopčianska podala koncom januára návrh na vydanie územného rozhodnutia voľnočasového areálu, ktorý by sa mal nachádzať pri hraniciach s Rakúskom v tesnej blízkosti plánovanej novej štvrte Nesto.

Po územnom rozhodnutí nasleduje už len žiadosť o stavebné povolenie a výber zhotoviteľa. Stavať by chceli začať v septembri tohto roka. Ukončenie sa predpokladá o dva roky neskôr.
Na ploche 103.143 m2, ktorá je v súčasnej dobe využívaná ako poľnohospodárska pôda, by mal vyrásť multifunkčný objekt, v ktorom bude reštaurácia, šatne, fitnes, wellness, kancelárie, apartmány a technické priestory a hala môže slúžiť aj na organizovanie koncertov. Ďalej sa ráta s cvičným odpaliskom na golf, tenisovými kurtami, beachvolejbalovým ihriskom, cyklopointom, kúpaliskom aj detskými ihriskami.
Investícia do areálu, ktorý je napojený na Kopčiansku, takže samozrejmosťou bude rekonštrukcia komunikácie, je zhruba päť miliónov eur.

BARBARIAN RACE - otvorený športový areál pri petržalskej hrádzi

„Projekt spočíva vo vybudovaní „sparťanskej“ prekážkovej dráhy, čo znamená uloženie cca 20 prekážok v priestore medzi hrádzou a odvodovým kanálom od bufetu Vyza k bufetu Flinstones medzi Petržalkou a Rusovcami,“ povedal nám Branislav Kleinert, petržalský poslanec a podpredseda občianskeho združenia Športový areál – Na hrádzi. „Pôjde o bežecký okruh dlhý 6 km a prekážky typu zábrany, hrazdy, bradlá, laná na šplhanie, lezecké steny a podobne. Väčšina prekážok bude vyhotovená prevažne z prírodných materiálov.“

Občianske združenie Športový areál – Na hrádzi, o. z. vzniklo v roku 2016 so zámerom vytvoriť unikátny otvorený športový areál, ktorý bude voľne a bezodplatne dostupný všetkým záujemcom.
„Z územného plánu mesta Bratislava, ako aj zo zákona o vodách je zrejmé, že uvedený priestor nie je možné zastavať trvalými konštrukciami a jeho využitie je značne limitované. Náš projekt rešpektuje všetky platné predpisy a pravidlá a nebude negatívne ovplyvňovať dané územie,“ hovorí Branislav Kleinert. „Našim úmyslom je rozšíriť možnosti využitia uvedeného priestoru, predstaviť nové možnosti cvičenia, zábavy, relaxu a trávenia voľného času a prispieť k skvalitneniu okolia pre obyvateľov Bratislavy.“

Zdroj: OZ Športový areál Na hrádzi

​Umiestnenie - Otvorený športový areál pri Petržalskej hrádzi - Barbarian

Podmienky konzultovali s technickými špecialistami, so zástupcami stavebného úradu Rusovce/Jarovce, so zástupcami SVP, š.p. ako správcom hrádze a odborníkmi na šport. „V súčasnom období prebieha komunikácia s Vodohospodárskou výstavbou, š.p., ktorá je správcom pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky,“ pokračuje. Od ich povolenia závisí, kedy sa začne s realizáciou, iniciátori však dúfajú, že čoskoro.

Zdroj: OZ Športový areál Na hrádzi

Prekážková sparťanská dráha

Projekt plánujú financovať najmä zo súkromných zdrojov, sponzorských finančných prostriedkov a predaja reklamy, ktorá bude umiestnená na prekážkach. „Ak to bude možné, plánujeme v budúcnosti dobudovať priestor s outdoorovými strojmi na posilňovanie a konštrukciami pre street workout cvičenie, sprchy, toalety a detské ihrisko,“ dodáva Branislav Kleinert.


(in)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.