Karloveský športový klub by mal prejsť pod agendu miestneho úradu

3.11.2019
multifunkčné ihrisko na športovanie

Zdroj: Monika Kováčová

Páčil sa vám článok?

Karloveský športový klub (KŠK) by mal po 23 rokoch skončiť ako samostatný subjekt. Poslanci mestskej časti budú v utorok (5. 11.) rozhodovať o zrušení KŠK ako príspevkovej organizácie mestskej časti a presune kompetencií i majetku do agendy oddelenia správy športových zariadení karloveského miestneho úradu.

Samospráva odôvodňuje zmenu (s účinnosťou od januára 2020) potrebou zachovania, skvalitnenia a zefektívnenia funkcií, ktoré vykonáva KŠK. „Základnými prínosmi navrhovaného procesu bude zníženie nákladov na prevádzku tým, že mzdovú agendu i vedenie účtovníctva bude môcť zabezpečiť úrad prostredníctvom svojich interných zamestnancov, taktiež väčšia prehľadnosť a transparentnosť hospodárenia a v rámci verejného obstarávania možnosť nakupovať väčšie objemy, a tým dosiahnuť i nižšie ceny,“ argumentuje úrad v dôvodovej správe.

Zdôrazňuje tiež, že všetky doterajšie vzťahy KŠK budú kontinuálne pokračovať, teda i oprávnenie prideľovať športovým klubom v mestskej časti prostriedky prostredníctvom finančných príspevkov. „Kompetencia prejde novelou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií na komisiu školstva, kultúry a športu miestneho zastupiteľstva,“ vysvetľuje samospráva.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zriadila KŠK ako svoju príspevkovú organizáciu 1. januára 1997. Účelom bolo všestranne pomáhať rozvoju telovýchovy a športu v mestskej časti a vytvárať podmienky na realizáciu mnohostranných záujmov a záľub občanov na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti. S týmto cieľom KŠK vykonáva i hospodársku činnosť.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.