• Šport
  • 12.08.2018 09:05

Centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania chcú stavať už tento rok

0 0
Poslanci bsk podporili vznik národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania - Veslovanie 1

Centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania v Jarovciach chce združenie Slovenská kanoistika, sekcia hladkých vôd začať stavať v decembri tohto roka a jeho výstavbu plánuje ukončiť v septembri 2023. Medzi Jarovským ramenom a Veľkým Zemníkom vznikne areál pre výchovu a tréning športovcov a vrcholné športové podujatia.

Celkové investičné náklady odhaduje na vyše 19 miliónov eur. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Centrum plánujú postaviť v Jarovciach, kde sa kataster tejto bratislavskej mestskej časti stretáva s tokom Dunaja a kde leží oblúk Jarovského ramena a línia Veľkého Zemníka. "Vodná plocha Veľkého Zemníka sa stala prirodzeným základom pre vytvorenie profesionálneho vodáckeho areálu otvoreného aj športovej rekreácii. Pre jej premenu na profesionálnu dráhu rýchlostných kanoistov a veslárov je navrhnuté jej vodné prepojenie s Jarovským ramenom," píše sa v zámere. Plocha areálu má mať 531.829 štvorcových metrov (m2), z toho plocha športového komplexu predstavuje 57.532 m2 a vodná plocha Veľkého Zemníka 474.297 m2, a nachádza sa mimo zastavaného územia. Parkovanie má byť zabezpečené v počte 198 parkovacích miest a všetky budú situované na povrchu terénu v areáli stavby.

Navrhovaný športový komplex bude pozostávať z priestorov pre zabezpečenie profesionálnych športových podujatí, riadiacej veže rozhodcov a tribún divákov, objektu zväzu kanoistiky, objektu veslárskeho zväzu. Taktiež hangáru, šatní či športovej haly. "Súčasťou výstavby budú aj líniové vodné objekty na zabezpečenie vodných ciest, prepojenia jednotlivých vodných plôch na zabránenie neorganizovanému kríženiu plavidiel počas pretekov a tréningov," spresňuje združenie v zámere.

Investor počíta s vybudovaním len jednosmernej obslužnej komunikácie s maximálnou šírkou tri metre a regulovaným vstupom pre motoristov a rekreantov. Jej vybudovanie má mať totiž celkovo environmentálne nižšie dosahy na lesné biotopy a okolité chránené územia ako vybudovanie obojsmernej komunikácie.

Medzi pozitíva sa v zámere radí vybudovanie športovo-rekreačného areálu s nadregionálnym významom či využitie prírodného potenciálu riešeného územia v inundačnom území pravého brehu Dunaja. Mierne negatívny vplyv však zámer pripúšťa na územie Natura 2000 – Chránené vtáčie územie Dunajské luhy, v ktorom sa navrhovaná činnosť bude realizovať. Medzi nepriaznivé vplyvy zaraďujú aj novú intenzitu dopravy na priľahlej komunikačnej sieti počas významných podujatí. Užívateľmi centra po vybudovaní budú Slovenská kanoistika, sekcia hladkých vôd a Slovenský veslársky zväz.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.