FTVŠ prichádza s ideou premeny areálu Lafranconi na športovo-oddychovú zónu

14.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Príspevkom k oživeniu ľavého dunajského nábrežia v Bratislave by mal byť projekt revitalizácie areálu Lafranconi, ktorý sa rozprestiera od Parku kultúry a oddychu po Most Lafranconi.

Ako nám potvrdil dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK Vladimír Hellebrandt, fakulta vypracovala ideový koncept na rozsiahlu prestavbu tohto pozemku Univerzity Komenského. Malo by ísť o športovo- oddychový areál, ktorý by využívali poslucháči FTVŠ a bol by prístupný aj verejnosti.

Myšlienka oživiť túto časť dunajského nábrežia vznikla práve na FTVŠ, kde si uvedomili, aké úžasné možnosti tento priestor poskytuje škole a mestu. Atletický štadión by mal byť podľa tohto projektu zrekonštruovaný tak, aby antuku nahradil tartan, ktorý je síce drahší, ale nevyžaduje si takú starostlivosť ako súčasný povrch. Krytá športová hala je v dosť zlom technickom stave, a preto je potrebné ju zrekonštruovať, alebo zbúrať a postaviť novú.

Ku krytému bazénu by v areáli Lafranconi mal pribudnúť aj otvorený bazén dlhý 33,3 m , opaľovacie terasy, štvordráhová kolkáreň, dve sqaushové ihriská, sauna, šatne a príslušenstvo. K tenisovým dvorcom by podľa projektu mohli pod Mostom Lafranconi pribudnúť dva kryté kurty a skalolezecká cvičná stena. Ďalej je v areáli dosť miesta pre dva badmintonové otvorené dvorce, priestor pre nohejbal a futbalové ihrisko s umelou trávou.

Ako ďalej uviedol prodekan FTVŠ Igor Baran, unikátny pohľad od vtoku Vydrického potoka do Dunaja smerom proti prúdu spod storočných stromov je ideálny na posedenie vo výletnej reštaurácii, ktorá by mohla byť vybudovaná z druhej strany Mosta Lafranconi. V tejto časti Bratislavy na hranici Starého Mesta a Karlovej Vsi sú nepochybne vynikajúce aj možnosti parkovania na krytom parkovisku pod mostom.

Skúsenosti FTVŠ potvrdzujú, že záujem Bratislavčanov o športovanie a aktívny oddych je veľký. Niet preto pochybnosti, že myšlienka vybudovať na ľavom brehu Dunaja atraktívny areál si nájde množstvo zástancov tak medzi obyvateľmi Bratislavy, ako aj v radoch veľkých bratislavských podnikov, ktoré dbajú o aktívny relax svojich zamestnancov.

Ako nám potvrdil dekan FTVŠ Vladimír Hellebrandt, škola nemá na takúto investíciu dosť finančných prostriedkov. Preto sa fakulta so žiadosťou o pomoc obrátila na starostu mestskej časti Staré Mesto Andreja Ďurkovského, ktorý bol touto ideou nadšený. Starosta prisľúbil maximálnu pomoc pri príprave projektovej dokumentácie na revitalizáciu areálu Lafranconi a požiadal poslancov staromestského zastupiteľstva o príspevok mestskej časti na vypracovanie projektu.

(pol)

Podľa ideového konceptu, ktorý vypracovala Fajukta telesnej výchovy a športu UK, by malo v areáli Lafranconi vyrásť hneď nieľkoľko nových objektov a športovísk.
KRESBA - FTVŠ

Páčil sa vám článok?