V Jarovciach chcú vybudovať vodácky areál

7.10.2006
Páčil sa vám článok?

V blízkosti Jaroveckého ramena Dunaja na tzv. Ostrove lodeníc na území Jaroviec sa pripravuje výstavba vodáckeho areálu určeného pre rýchlostnú kanoistiku a veslovanie.

Po vybudovaní Vodného diela Gabčíkovo sa trvalo zdvihla hladina vody pod Bratislavou, čím sa naplnilo Jarovecké rameno vrátane umelo vybudovanej časti Zemník, ktorá vznikla ako materiálová jama pre výstavbu vodného diela. Vďaka svojej geometrii, rozmerom a orientácii na jednotlivé svetové strany vytvára táto lokalita jedinečnú vodnú plochu pre vodné športy. Vodná plocha s dĺžkou 2100 metrov spĺňa medzinárodné parametre pre rýchlostnú kanoistiku a veslovanie. Zrejme tieto okolnosti viedli k myšlienke vybudovať tu pre Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky a Slovenský zväz veslovania areál, ktorého súčasťou by okrem spoločného polyfunkčného objektu mali byť lodenice pre oba uvedené športy, tri univerzálne športové ihriská a potrebné zázemie vrátane 83 parkovacích miest. Areál poskytne možnosti na tréningy a prípravu športovcov praktizujúcich vodné športy i na výchovu mladých talentovaných športovcov. Je navrhnutý ako jeden celok pozostávajúci z troch hlavných objektov umiestnených na dvoch násypoch nad úrovňou storočnej vody.

Začatie výstavby sa predpokladá na jar budúceho roku a mala by trvať kratšie ako jeden rok. Súčasťou prác by malo byť aj vybudovanie studne pre pitnú a úžitkovú vodu a rekonštrukcia prístupovej cesty. Za zmienku stojí okolnosť, že územie, na ktorom je naplánovaná výstavba vodáckeho areálu, je súčasťou navrhovaného chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy.

Páčil sa vám článok?