• Samospráva
  • 10.05.2007 08:44

Ulice dostali mená po významných osobnostiach

0 0

Názvy niektorých ulíc nesú pomenovania podľa významných osobností, ktoré však nie sú všeobecne známe. Tak je to aj v prípade ulíc, ktorých názvy koncom apríla schválilo mestské zastupiteľstvo.

Ide o deväť novovzniknutých ulíc v dvoch bratislavských mestských častiach. Ide o Sumbalovu ulicu v Karlovej Vsi a ďalších osem ulíc v Jarovciach, z ktorých šesť nesie názov po osobnostiach. Ide o ulicu Ivana Blazeviča, Pave Vukoviča, Jozefa Mikisitsa, Petara Pasicha, Ladislava Batthyanyho a Františka Schmuckera (ďalšie dve sú ulice Pri tehelni a Jazerná).

Zaujímali sme sa, po akých osobnostiach dostali ulice názvy. Sumbalova ulica sa volá po univerzitnom profesorovi Jaroslavovi Sumbalovi, lekárovi a pedagógovi, ktorý sa vo svojej vedeckovýskumnej práci zameriaval na internú medicínu, predovšetkým problematiku srdcových chorôb. Na Slovensku sa zaraďuje k priekopníkom elektrokardiológie. V Karlovej Vsi žil od roku 1930 až do svojej smrti v roku 1948.

Ivan Blazevič bol kňaz, v Jarovciach pôsobil v tridsiatych rokoch 20. storočia. Napísal niekoľko básnických zbierok a divadelných hier.

Pave Vukovič pôsobil v medzivojnovom období a počas druhej svetovej vojny v Jarovciach ako učiteľ, bol riaditeľom jarovskej školy a organistom v kostole. Založil spevácky zbor Dolardo a zložil niekoľko cirkevných i svetských piesní, ktoré dodnes spieva súčasný Mužský spevácky zbor v Jarovciach.

Jozef Mikisits pôsobil v Jarovciach v rokoch 1945 - 1949 ako kňaz a založil ženský spevácky zbor, ktorý pôsobí v jarovskom kostole dodnes. Zložil niekoľko cirkevných a svetských piesní. Po nástupe komunistov bol väznený, po prepustení emigroval do Rakúska. Odtiaľ pomáhal prenasledovaným kňazom, spoza železnej opony vyslobodil aj svoju matku, a to tak, že prestrihal hraničné drôty z Rakúska do Maďarska a previedol do Rakúska aj ju.

Petar Pasich sa v roku 1659 stal prvým jarovským kňazom.

Ladislav Batthyany patril k rodu Batthyanyovcov, do majetku ktorých prešli Jarovce v druhej polovici 19. storočia od Esterházyovcov. Tento rod okrem iného veľkou mierou pomohol k vzniku dobrovoľných hasičov v obci.

František Schmucker, rodák z Jaroviec, je slávna postava našej futbalovej histórie, hral v Slovane Bratislava, Brne a v Baníku Ostrava. Reprezentoval Československo na majstrovstvách sveta v Chile, kde získal striebornú medailu, aj na letných olympijských hrách v Tokiu, odkiaľ má tiež striebornú medailu.

(juh)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.