Mesto tají nález ropy pod Námestím SNP

14.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Ako sa nám podarilo zistiť z kruhov blízkych Miestnemu úradu Staré Mesto, plánovaná revitalizácia Námestia SNP sa pravdepodobne neuskutoční.

Viaceré zdroje nám nezávisle od seba potvrdili, že pri hydro-geologickom prieskume spodných vrstiev podložia Hurbanovho námestia a Námestia SNP bola v hĺbke asi 120 metrov zistená prítomnosť ropy. Predstavitelia Starého Mesta tento nález prísne taja, pretože vážne ohrozuje spomínaný projekt revitalizácie námestia, s ktorým prišla práve mestská časť Staré Mesto.

Napriek informačnému embargu, ktoré na tému Námestia SNP uvalil komunikačný tím miestneho úradu, sa nám podarilo zistiť, že projekt revitalizácie námestia sa pravdepodobne zmení na projekt výstavby ropnej rafinérie. Vedenie Slovnaftu už údajne vstúpilo do priamych rokovaní s predstaviteľmi mestskej časti. Staré Mesto v súčasnosti preveruje ekonomickú výhodnosť prípadnej ťažby ropy. Ak by sa potvrdilo, že ide o jedny z najväčších zásob ropy na euroázijskom kontinente, pravdepodobne by to výrazne ovplyvnilo aj ceny ropy na svetových trhoch.

Tím popredných slovenských architektov už údajne pracuje na štúdii budúcej rafinérie, ktorá by mala podľa prísnych nárokov mesta zapadnúť do existujúcej zástavby námestia a nemala by pôsobiť rušivo najmä vzhľadom na neďaleké historické jadro mesta. Jednou z alternatív je údajne vybudovanie komplexu rafinérie v tvare Bratislavského hradu. Proti tomu však protestujú pamiatkari, ktorí namietajú, že Bratislava už jeden hrad má a nie je preto dôvod budovať v centre mesta ďalší. Ich odmietavý postoj pravdepodobne pramení z toho, že ešte netušia, že hrad na Námestí SNP nebude hradom, ale modernou rafinériou ropy.

Ťažba „čierneho zlata“ údajne pokryje všetky výdavky mesta a jeho obyvateľov na najbližších 100 rokov. Očakáva sa preto, že Bratislavčania už nebudú musieť pracovať, ale budú len poberať dividendy z ťažby a predaja bratislavskej ropy. Na všetky pracovné posty v meste tak nastúpia Rakúšania, pretože očakávaný rozvoj Bratislavy pravdepodobne spôsobí úpadok Viedne, ktorá by sa postupne mala stať akýmsi satelitom nášho mesta.

(silvester 1999)

Nález ropy pod Námestím SNP potvrdila aj sonda na Hurbanovom námestí, kde čoskoro vyrastú prvé vrtné veže. Ťažba "čierneho zlata" údajne pokryje všetky výdavky Bratislavy a jej obyvateľov na najbližších 100 rokov.

Páčil sa vám článok?