Ako je možné obdarovať magistrát?

13.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

V predvianočnom čase sme viac naladení na obdarúvanie ako inokedy. Možno preto zaujme čitateľa príbeh o darčeku, ktorému sa adresát vzpiera, čo mu sily stačia.

Nadácia Horský park sa už roky snaží zlepšiť model starostlivosti o Horský park. Neosvedčil sa totiž, napriek tomu, že mesto zaplatilo súkromnej firme už veľké peniaze. Spomeňme hoci množstvá dreva ležiace roky v parku, prevažujúcu nečistotu, vandalmi zdecimovaný imobiliár parku, zahusťovanie namiesto redukovania náletov, hromadnú výrobu reziva na prenosnej pílnici v teréne chráneného parku a pod.

Po stroskotaní mnohých iniciatív sa nadácia, ktorej ľudia sú už štvrťstoročie angažovaní v parku, rozhodla ponúknuť mestu kompletnú starostlivosť o park - zadarmo a pod verejnou kontrolou. Primátor mesta sa koncom marca potešil tejto ponuke, lebo znamená o.i. úsporu tretiny milióna korún z chudorľavého mestského rozpočtu.

Tento darček do začiatku decembra magistrát neprijal. Úradníčky tohto úradu najprv zaútočili na nadáciu. Vyčítali jej neoprávnenosť - nadácia predložila živnostenský list; potom prekročenie nadačného zákona, ktorý nedovoľuje nadácii podnikať - ten však dovoľuje nadácii robiť veci zdarma; potom neodbornosť - nadácia predložila zmluvy o spolupráci s odborníkmi a odbornými inštitúciami.

Na záver redukovali dar nadácie na polovicu. Teda biologické práce nie - technické áno. V návrhu zmluvy úradníčky presne vyrátali, čo všetko nadácia ako darca musí a bude sa to prísne kontrolovať. Navyše chcú, aby nadácia sama platila kontajnery na smeti z denného čistenia parku, aby platila správne poplatky za všetky technologické povolenia spojené s prácou v území, nechcú sa zaviazať k poskytovaniu informácií potrebných na prácu v parku a veľmi im záleží na možnosti vypovedať zmluvu kedykoľvek bez udania dôvodu.

Na konci príbehu to vyzerá tak, že obdarovať chce magistrát nadáciu a to tým, že smie pracovať v parku zadarmo, že smie navyše platiť viaceré prevádzkové náklady a smie byť za to vďačná.

Nadácia za takýto „darček“ srdečne ďakuje a dobrovoľníci, ako aj občania môžu rozmýšľať nad uvažovaním a motívmi niektorých mestských úradníčok. Veselé a štedré Vianoce!

Kamil Procházka, predseda Nadácie Horský park

Páčil sa vám článok?