V Petržalke budú opravovať detské ihriská

7.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Takmer tretina obyvateľov Petržalky sú deti, ktoré na trávenie voľného času majú k dispozícii 151 detských ihrísk rozmiestnených na území tejto mestskej časti. Väčšina z nich je však zdevastovaná a neslúži svojmu účelu.

Z tohto dôvodu pristúpila mestská časť k postupnej revitalizácii týchto oddychových plôch. Na väčšine detských ihrísk sa opraví zariadenie a hracie prvky, alebo sa doplní o nové náradie, napríklad basketbalové koše. Niektoré ihriská vzhľadom na ich polohu a dostupnosť sa zatrávnia alebo prebudujú na parkovacie plochy.

Zástupcovia petržalskej samosprávy by v tejto súvislosti radi poznali názory ľudí, ktorí bývajú v bezprostrednom okolí detských ihrísk. Zaujímavé bude spoznať ich predstavu o využití a podobe plôch na hranie detí. Mestská časť očakáva, že Petržalčania svoj názor vyjadria do konca roka na miestnom úrade, kde bude vyvesený aj zoznam všetkých ihrísk a návrh zámeru ich využitia.

(brn)

Páčil sa vám článok?