Karlova Ves chce inú deľbu daní

7.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Poslanci mestskej časti Karlova Ves na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva prijali návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy týkajúci sa podielových daní. Ten obsahuje návrh na preradenie mestských častí Karlova Ves a Lamač z druhej do prvej skupiny, kde je deľba podielových daní pre mestské časti priaznivejšia.

V štatúte sú mestské časti z pohľadu rozdelenia podielových daní rozdelené do dvoch skupín. V prvej, v ktorej sú počtom obyvateľov najmenšie mestské časti, sa podielové dane delia v pomere 45 % pre hlavné mesto a 55 % pre mestskú časť. V druhej skupine sú ostatné bratislavské mestské časti a pomer delenia je 80 % v prospech mesta a 20 % pre mestskú časť.

Pri nevyhnutných nákladoch na zabezpečenie základných potrieb mestskej časti bez akéhokoľvek rozvojového programu rozdiel medzi príjmami a výdavkami v rozpočte Karlovej Vsi predstavuje stratu vyše 20 miliónov korún. Tá by sa mala vykryť z podielových daní, ktorá je pri súčasnom zaradení Karlovej Vsi do druhej kategórie dvakrát menšia.

Najviac sa potreba preradenia do prvej skupiny prejavuje pri dani z nehnuteľností. Karlova Ves patrí medzi tie mestské časti, ktoré majú najnižšie príjmy z tejto dane na obyvateľa, pretože sú tu situované daňové subjekty oslobodené od platenia. K takým patria vysoké školy, internáty, vedecké pracoviská SAV, Botanická záhrada, Zoologická záhrada a iné. 

(kv)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie