Schvaľujú nový trhový poriadok

7.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Októbrové zasadnutia orgánov miestnej samosprávy v Starom Meste sa zaoberajú návrhmi dvoch nových všeobecne záväzných nariadení. Úlohou oboch je rozšíriť počet a kvalitu trhových miest v centre Bratislavy.

Poslanci budú schvaľovať nový trhový poriadok pre zrekonštruovanú Starú tržnicu a novovytvorený trh na Poľnej ulici medzi Ulicou 29. augusta a Sasinkovou, kam sa od začiatku novembra presťahujú viac ako dve tretiny predajných trhových stolov z Malého trhu z opačnej strany Ondrejského cintorína.

Poslanci Starého Mesta prerokujú ďalší postup prípravy projektu Revitalizácia Námestia SNP, najmä pokiaľ ide o doriešenie majetkovoprávneho stavu medzi hlavným mestom a mestskou časťou. Takisto budú schvaľovať plán zimnej služby na komunikáciách I. až IV. triedy v Starom Meste. Zimná služba by sa mala začať od 15. novembra, ak počasie týmto plánom neurobí škrt cez rozpočet.

Na programe rokovaní miestnej rady a miestneho zastupiteľstva je aj aktualizácia územného plánu zóny A6 v sektore Ulice B. Němcovej, stav vymáhania pohľadávok po bývalom podniku Správa a údržba domov, finančná analýza krytia nákladov na budovu miestneho úradu a správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti za rok 1998.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto je zo zákona verejné a uskutoční sa v utorok dňa 26. októbra od 8.30 h v budove MKC na Gaštanovej ulici 19.

(miv)

Páčil sa vám článok?