Napriek blížiacemu sa príchodu milénia nemá Vrakuňa dobudovanú infraštruktúru

31.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Vrakuňa svojou rozlohou patrí k najmenším bratislavským mestským častiam. Neoplýva architektonickými skvostami, ale nie je ani panelákovou džungľou. Na svojom území nemá nijaké priemyselné podniky, no vplyv blízkeho Slovnaftu, čističky odpadových vôd a letiska M. R. Štefánika je pre jej obyvateľov citeľný.

Vrakuňa však má aj svoj lesopark a Malý Dunaj. Vrakunčania si už po tretíkrát za sebou zvolili za starostku Ľudmilu Lackovú, s ktorou sme sa pozhovárali o tom, čo sa vo Vrakuni podarilo urobiť v predchádzajúcich rokoch a čo zostáva zrealizovať v tomto volebnom období.

- Za ten čas, čo vo Vrakuni žijem, a je to už 32 rokov, poznám túto mestskú časť a mám ju dokonale zmapovanú. Kedysi bola Vrakuňa obcou na okraji Bratislavy. Jej pripojenie k Bratislave však obyvatelia veľmi nepociťovali. Pocítili sme to vari iba tým, že na Dolných honoch začalo vyrastať sídlisko, zlikvidovali sa záhrady a rodinné domy, takže také to dedinské zázemie v tejto časti zaniklo. Výstavbou sídliska sa zmenil aj ráz Vrakune, vybudovala sa celomestská čistička odpadových vôd. Zabúdalo sa však na pôvodných obyvateľov, napríklad aj tým, že tu nebola vybudovaná kanalizácia. Pretrvávajú aj problémy s plynofikáciou a s vodovodom. Zastarané sú aj rozvody elektrickej energie, ktoré boli budované ešte za slovenského štátu. Niekedy sa svojim kolegom starostom hanbím povedať, že na prelome tisícročí má naša mestská časť problémy s elektrinou a pitnou vodou. Vrakuňa má problémy aj so životným prostredím, na jej území je skládka odpadu z bývalej Dimitrovky, ktorá je zakrytá vrstvou zeminy. Máme však aj lepšie skúsenosti, Malý Dunaj, do ktorého sa kedysi vypúšťal odpad zo Slovnaftu, je dnes čistý a vracia sa doň život. Svedčí o tom množstvo divých kačíc, vodných sliepok a labutí. V poslednom období sme vybudovali niekoľko kilometrov kanalizácie, plynofikované boli niektoré ulice. Zrekonštruovali sme verejné osvetlenie, vybudovali novú trafostanicu.

Čo zostáva dokončiť v najbližšom období?

- Prioritou zostáva dobudovanie kanalizácie, plynofikácie a zokruhovanie vodovodov, aby sme mali dostatok kvalitnej pitnej vody. To je to, čo by sme chceli stihnúť ešte v tomto volebnom období. Chceme, aby sa zmazali rozdiely v podmienkach každodenného života medzi obyvateľmi bývajúcimi v rodinných domoch a v panelákoch.

To, čo ste vymenovali medzi prioritami, sú veci, ktoré sú nevyhnutné na základné fungovanie mestskej časti. Máte pre Vrakunčanov pripravené aj niečo navyše?

- Špecifikom našej mestskej časti je, že ako jediná časť Bratislavy nemáme dom kultúry. Zatiaľ využívame stredisko bývalého ObKaSS-u, ktoré však potrebám našej mestskej časti kapacitne nestačí. Takže vybudovaním nového kultúrneho stánku, ktorý by mal stáť v blízkosti Malého Dunaja, chceme ľuďom priniesť viac kultúrneho vyžitia a poskytnúť im miesto na stretávanie pri rôznych príležitostiach.

Zhováral sa Milan Šeršík

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie