Akú budúcnosť pripravuje mesto Starej tržnici?

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Mestské zastupiteľstvo Bratislavy pri schvaľovaní rozpočtu mesta na tento rok zobralo na vedomie zámer magistrátu založiť obchodnú spoločnosť s názvom Stará tržnica, a.s., kde by hlavné mesto malo 100-percentnú účasť.

Základné imanie spoločnosti by mali tvoriť predmetná nehnuteľnosť, pozemky a do nej vložené investície. Mestské zastupiteľstvo tiež zobralo na vedomie zámer na prípravu následnej transformácie tejto spoločnosti predajom jej akcií pri zachovaní rozhodujúceho podielu hlavného mesta.

Toľko z uznesenia č. 39/99 o návrhu rozpočtu na tento rok, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo 8. apríla. O Starej tržnici, jej rekonštrukcii a problémoch okolo vlastnícko-nájomných vzťahov sme už písali viackrát. Schválené uznesenie však celý prípad ešte viac komplikuje. Bývalé vedenie bratislavskej radnice sa totiž v závere minulého roku snažilo zabezpečiť správu a prevádzku Starej tržnice po dokončení jej rekonštrukcie a bývalý primátor Peter Kresánek v decembri 1998 podpísal nájomnú zmluvu na 10 rokov s firmou SF Stará tržnica, s.r.o. Bratislava - dcérskou spoločnosťou Spiller and Farmer, ktorá na Slovensku zastupuje známu britskú spoločnosť Healey and Barker.

Súčasťou tejto zmluvy, ktorá mestu zabezpečí ročný príjem z nájomného vo výške 13 miliónov korún, má byť aj presný rozpis všetkých obchodných priestorov tržnice s určením sortimentu predávaných výrobkov. Ako sme už informovali, podľa pôvodného projektu mala byť Stará tržnica klasickým „zeleným” trhom so zeleninou, ovocím, kvetmi, balenými potravinami, mäsovými výrobkami a podobne. K tomu sa mal zaviazať nový nájomca tržnice, ktorý sa v Bratislave angažuje pri budovaní obchodného domu TESCO a v revitalizácii starej továrenskej budovy bratislavskej cvernovky na Jégého ulici na moderné obchodno-administratívne centrum.

Keďže nové vedenie magistrátu uznesením z 8. apríla prezentuje odlišný prístup k ďalšiemu využitiu Starej tržnice, je zrejmé, že nesúhlasí s pôvodným zámerom a využitím tohto atraktívneho objektu. Už samotné založenie obchodnej spoločnosti s názvom Stará tržnica, a.s., môže viesť ku komplikáciám, pretože spoločnosť s rovnakým názvom založil predchádzajúci nájomca objektu - spoločnosť East West Capital Consulting, ktorý neplnil nájomnú zmluvu a mesto s ním malo zlé skúsenosti. Ďalej tu existuje obava, že odpredajom balíka akcií novozaloženej obchodnej spoločnosti stratí mesto vplyv na výber sortimentu a prevádzok v Starej tržnici. To nevylučuje, že namiesto „zelenej“ tržnice tu bude „handrová“ tržnica, kam sa nasťahujú predajcovia z Centrálneho trhoviska, alebo tu vznikne tzv. shopping mall, teda ďalšie obchodné centrum.

Rozpočet mesta na tento rok počíta so schodkom 399 miliónov korún, pričom podľa dostupných informácií sa v ňom počíta s príjmom vo výške 200 miliónov korún z odpredaja akcií Starej tržnice, a.s. Či sa potvrdia obavy a mesto skutočne „obetuje“ Bratislavčanmi toľko očakávanú Starú tržnicu za rýchle získanie finančných prostriedkov na zníženie schodku tohtoročného rozpočtu, ukážu najbližšie mesiace.

(pol)

Páčil sa vám článok?