Čunovský kaštieľ sa zmení na sanatórium

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Čunovo má svoj kaštieľ, ktorý je však už niekoľko rokov nevyužitý. Pôvodným zámerom obce bolo vybudovať v tejto kultúrnej a historickej pamiatke rekreačné a turistické zariadenie. Tunajšia samospráva však od tohto zámeru upustila.

“V tesnej blízkosti Čunova má pri vodnej nádrži vyrásť veľké kultúrno-spoločenské a športovo-oddychové centrum. Nemá preto význam ťahať návštevníkov vodného diela aj k nám do obce, keď všetko potrebné budú mať v turistickom areáli na hrádzi,” povedala nám starostka Čunova Alžbeta Broszová.

Obec sa preto rozhodla v tunajšom kaštieli a sýpke zriadiť zdravotné sanatórium. Rekonštrukcia kaštieľa, sýpky a priľahlého parku by mala byť financovaná zo súkromných prostriedkov, rovnako aj prevádzka budúceho sanatória.

Ako uviedla starostka A. Broszová, investícia do zdravia ľudí je najväčšou devízou, pričom úžitok zo sanatória budú mať aj Čunovčania. Budúci prevádzkovateľ sanatória by mal totiž obyvateľom obce poskytovať potrebné zdravotné služby, okrem toho by tým pre Čunovčanov vznikli aj nové pracovné príležitosti.

Z pohľadu mestskej časti je preto dôležité čo najskôr urovnať niektoré nevyrovnané majetkovoprávne vzťahy týkajúce sa kaštieľa a parku, aby sa mohlo začať s ich obnovou. Rekonštrukciou rozsiahleho parku sa tak vytvorí aj možnosť oddychu pre domácich a návštevníkov obce.

(pol)

Páčil sa vám článok?