Život v Čunove zásadným spôsobom zmenila výstavba neďalekého vodného diela

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

V uplynulých rokoch sa čunovská samospráva snažila zachovať pokojný vidiecky charakter obce. Výstavba Vodného diela Gabčíkovo, ktorého horný stupeň je práve v Čunove, však tú predstavu výrazne narušila.

Najmä v letných mesiacoch patrí obec k najnavštevovanejším mestským častiam. O plánoch tunajšej samosprávy sme sa pozhovárali s novou starostkou Čunova Alžbetou BROSZOVOU.

- Výstavba vodného diela značne zmenila život v Čunove. V letnej turistickej sezóne sem chodia najmä cykloturisti z celej Európy a takmer každú minútu prejde cez obec auto. Chceme preto čo najskôr vybudovať dopravný obchvat Čunova, ktorý by presmeroval premávku priamo na hrádzu a vodné dielo. Tým by sa opäť znormalizoval život Čunovčanov, čulým dopravným ruchom v obci značne trpia. Preto by sme boli radi, keby sa podarilo tento obchvat vybudovať ešte v tomto roku. Ďalej by sme potrebovali odkanalizovať našu mestskú časť, pretože sa nachádzame v ochrannom pásme vodného zdroja a obyvatelia obce sa obávajú, že spodná voda im preniká do septikov a žúmp. To súvisí aj s vodným dielom, ktorého výstavbou Čunovo utrpelo. Preto potrebujeme, aby Vodohospodárska výstavba ako investor  vodného diela čo najskôr investovala do vybudovania kanalizácie v obci. Kvalita tunajšej spodnej vody je totiž vecou nielen našej mestskej časti, ale celej Bratislavy. Potrebujeme tiež zrekonštruovať cesty, ktoré sú značne poškodené aj vinou stavebných mechanizmov z vodného diela. Zatiaľ však nemá význam začať s ich opravou, kým nie je vybudovaná kanalizácia a spomínaný obchvat obce.

Čo chcete urobiť pre zlepšenie spoločenského života v obci?

- Chceli by sme zintenzívniť tunajší spoločenský život, ktorý nebol v uplynulých rokoch veľmi bohatý. Chceme, aby Čunovčania všetkých vekových kategórií našli v tomto smere, čo potrebujú. Chceme sa venovať rozvoju kultúry, kultúrnym tradíciám a rozvoju spolupráce so zahraničnými kultúrnymi inštitúciami. Potrebujeme obnoviť aj športový areál našej telovýchovnej jednoty, ktorý využívajú najmä deti a mládež. Chceme zabezpečiť vrátenie objektu zdravotného strediska, kde plánujeme v podzemí vybudovať klubové priestory. Plánov máme dosť, zostáva nám ich len čo najskôr zrealizovať. Chceme totiž, aby Čunovo rozkvitalo a zaisťovalo všetkým jeho obyvateľom bezpečnosť, pokoj. A hlavne, aby v ňom vládla zhoda a porozumenie, ktoré pre spokojný život každý z nás potrebuje.

Zhováral sa Slavo Polanský

Páčil sa vám článok?