Jarovčania účasťou v komunálnych voľbách prejavili záujem o ďalšie smerovanie obce

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Jarovce bola pred niekoľkými rokmi vzhľadom na svoju polohu málo atraktívnou a zaujímavou časťou Bratislavy. Dnes je jednou zo vstupných brán na celé Slovensko. Význam Jaroviec z roka na rok rastie. Cez kataster obce totiž prechádza diaľničné spojenie do Maďarska a buduje sa aj diaľničná prípojka do Rakúska.

Starostkou mestskej časti Jarovce je Mária WUKETICHOVÁ, ktorá je v čele tunajšej samosprávy už desiaty rok. Pozhovárali sme sa s ňou nielen o tom, čo sa Jarovčanom podarilo v uplynulých rokoch vybudovať, ale aj o plánoch, ktoré má do budúcnosti.

- Konečne sa nám podarilo získať do obecného vlastníctva budovu miestneho úradu, ktorú sme následne zrekonštruovali, ďalej sme opäť získali zdravotné stredisko, budovy telovýchovnej jednoty, cintorín a márnicu. Bola vybudovaná svetelná signalizácia na železničnom priecestí Jarovce, obchvat na hraničný priechod Jarovce - Kittsse a rozvod káblovej televízie. V celej mestskej časti sa dokončila plynofikácia, opravili a vybudovali  sme chodníky, opravili kostol, urobili osvetlenie kostolnej záhrady. Okrem toho sme konečne vybudovali aj pomník Jarovčanom, ktorí padli v 1. a v 2. svetovej vojne. Začalo sa budovanie kanalizácie, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Verím, že Vodohospodárskej výstavbe sa podarí, ako sa zaviazala, vybudovať funkčný kanalizačný systém pre všetky tri zadunajské mestské časti - Jarovce, Rusovce a Čunovo. Dokončená by mala byť v roku 2000, najneskôr však v roku 2001.

Čo všetko chce jarovská samospráva urobiť pre obec v novom funkčnom období?

- Vysoká účasť Jarovčanov v komunálnych voľbách, keď prišlo voliť  až 74 percent voličov, ukázala ich záujem ďalšie smerovanie obce. Preto naše miestne zastupiteľstvo sformulovalo programové vyhlásenie na roky 1999 až 2002, ktoré je v súčasnosti pripomienkované. Maximálnu pozornosť chceme venovať dobudovaniu kanalizácie, aby jednotlivé prípojky boli budované s hlavnou kanalizačnou časťou. Chceme tiež pomôcť riešiť bytový problém Jarovčanov. Individuálnu bytovú výstavbu však nemôžeme rozširovať mimo intravilánu obce, čo znamená, že výstavba bude značne obmedzená. Po dokončení kanalizácie chceme dať do poriadku všetky chodníky a cesty a dobudovať tiež verejnú zeleň. Na zvýšenie bezpečnosti chceme vybudovať na ďalších uliciach verejné osvetlenie, v spolupráci s dopravným inšpektorátom chceme na hlavných cestných ťahoch v obci osadiť dopravné značky. Plánujeme zrealizovať nové označenie ulíc a domov, pretože to súčasné už nevyhovuje. Okrem oživenia kultúrnej činnosti v obci chceme naďalej podporovať športové aktivity a miestny požiarnický zbor. So Slovenskou poštou chceme začať rokovania o možnosti zriadenia miestnej pošty v bývalých priestoroch miestneho úradu. V spolupráci s Dopravným podnikom Bratislavy chceme zlepšiť aj slabú úroveň cestovania v MHD medzi Jarovcami a centrom Bratislavy. Plánov teda máme dosť. Verím, že sa nám ich postupne podarí aj splniť.

Zhováral sa Slavo Polanský

Páčil sa vám článok?