• Samospráva
  • 17.01.2007 16:45

Revitalizáciu Námestia SNP posúdi štúdia

0 0

Na základe vyhodnotenia verejných obchodných súťaží podpísal starosta mestskej časti Staré Mesto Andrej Ďurkovský zmluvy na spracovanie úvodnej štúdie realizovateľnosti a zámeru o posudzovaní vplyvov stavby „Revitalizácia Námestia SNP“ na životné prostredie.

Cieľom štúdie realizovateľnosti, ktorú pre Staré Mesto vypracuje spoločnosť Terra Projekt Bratislava, je overiť, za akých podmienok sa dá projekt revitalizácie námestia realizovať. Tento dokument posúdi technické a finančné možnosti realizácie a jeho súčasťou bude aj marketingová a finančná analýza, vrátane modelu financovania, ako aj analýza rizík projektu.

Štúdia má byť vypracovaná do konca mája a bude slúžiť ako podklad pri rozhodovaní staromestského miestneho zastupiteľstva o ďalšom postupe prác na projekte rekonštrukcie Námestia SNP. Spolu s vypracovaním štúdie realizovateľnosti si Staré Mesto objednalo aj vypracovanie zámeru o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie.

Hoci to zákon jednoznačne nevyžaduje, mestská časť pri takomto type rozsiahlej výstavby považuje tento dokument za potrebný. Jeho vypracovanie zabezpečí firma Ekojet Bratislava do konca apríla 1999.

(mv)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.