Slovanské nábrežie by už v roku 2000 malo dostať celkom novú atraktívnu tvár

15.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Súčasťou programu skrášľovania mestskej časti Devín je aj projekt revitalizácie Slovanského nábrežia. Ide vlastne o celkovú obnovu takmer kilometrového úseku od príchodu do obce okolo Dunaja až po parkovisko pod hradom Devín pri rieke Morava.

Ako nám povedal starosta Devína Ján Novotný, jednou z hlavných častí projektu je dobudovanie prístaviska, kde by malo byť postavené nové mólo na pristávanie lodí, pribudnúť by mali priestory pre pasovú a colnú kontrolu, čakáreň pre návštevníkov chrániacich pred nepriaznivým počasím, reštaurácia s občerstvením, predaj suvenírov a verejné toalety.

Súčasťou revitalizácie je aj vydláždenie celej komunikácie, na niektorých úsekoch bude položená tradičná kamenná, niekde zámková dlažba. Projekt ráta aj s vybudovaním nového verejného osvetlenia. Elektrické vedenie bude preložené pod zem, aby nenarúšalo pohľad na Devínsky hrad a nekazilo celkový vzhľad nábrežia. Pribudnúť by mali aj nové lavičky, pitné fontánky a umelecké diela, ktoré budú citlivo zakomponované do tohto prostredia. Na úseku Slovanského nábrežia by mali vzniknúť aj tri parkoviská s celkovou kapacitou okolo 200 vozidiel.

S prácami na revitalizácii nábrežia by sa malo začať ešte tento rok. Záležať bude na získaní financií, o ktoré mestská časť požiadala z fondu PHARE ešte na jeseň 1997. V prvej etape sa zrekonštruuje komunikácia, verejné osvetlenie a vybudujú parkoviská. Terajšia komunikácia bude na niektorých miestach zvýšená asi o päťdesiat centimetrov, čo by malo zabrániť zaplaveniu týchto území pri vyšších stavoch vody v Dunaji.

V druhej časti by sa postavil objekt v prístave a upravil samotný prístav.  Súčasťou celkovej obnovy nábrežia by malo byť aj vyriešenie problému, ktorý Devínčanov už roky trápi, a tým je budova reštaurácie pod niekdajším prírodným amfiteátrom. Podľa devínskeho starostu, vlastníkom objektu je mesto, takže mestská časť nemá právo s ním akokoľvek nakladať. Verí však, že magistrát sa s touto ťarchou v dohľadnom čase vysporiada.

Projekt revitalizácie Slovanského nábrežia by mohol byť dokončený do jedného roku, teda v roku 2000. Ako zdôraznil J. Novotný, parkovisko pod hradom a jeho najbližšie okolie nie je súčasťou projektu. Očakáva sa, že v dohľadnom čase dôjde k rekonštrukcii súkromných podnikateľských objektov, ktoré boli odpredané v malej privatizácii. Mestská časť po obnove týchto objektov bude musieť pristúpiť k rekonštrukcii parkoviska. Momentálne však neexistujú finančné zdroje, ktoré by dokázali pokryť projekt revitalizácie Slovanského nábrežia aj rekonštrukcie parkoviska pod hradom.

(mil)

Páčil sa vám článok?