Premena areálu Palmy je bližšie k realizácii: Mestskí poslanci zobrali na vedomie jeho urbanistickú štúdiu

27.6.2024
0

Zdroj: Ľubo Baran/CTZN

Páčil sa vám článok?

Revitalizácia bývalého výrobného areálu Palmy na Račianskej ulici v bratislavskom Novom Meste je o krok bližšie k realizácii. Urbanistická štúdia zóny nevyužívaného brownfieldu je spracovaná a prerokovaná, bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) to vo štvrtok zobralo na vedomie. Štúdia bude podkladom pre zmeny a doplnky územného plánu mesta (ÚPN).

"Je to výrazný krok vpred, keď poslanci zobrali urbanistickú štúdiu na vedomie. Štúdia bude priamo slúžiť ako územnoplánovací podklad pre zmeny a doplnky," uviedol vedúci útvaru hlavného architekta Juraj Šujan.

Za dôležité považuje "reanimovať" nevyužité mestské štruktúry, čo sú typicky priemyselné brownfieldy. V súčasnosti je aj táto lokalita bariérou v území, ktorá neumožňuje obyvateľom prechádzať týmto územím, ani prepojiť ho napríklad s obytnou štvrťou, ktorá sa nachádza za železnicou. Po prestavbe by tam malo vzniknúť polyfunkčné centrum. "Veľmi sme dbali na to, aby to nebola čisto obytná štvrť, ale aby tam bolo zastúpenie kvalitnej občianskej vybavenosti. Verím, že po vybudovaní to bude lokálne centrum, ktoré bude živou časťou tejto časti mesta," poznamenal Šujan.

Jedným z dotknutých orgánov, ktoré sa k urbanistickej štúdii vyjadrovali, bola aj samotná mestská časť Nové Mesto. Tá sa vyjadrovala ku všetkým atribútom vrátane sociálnej oblasti či oblasti školstva. V štúdii sú dimenzované tak aj potreby pre školákov i seniorov, ako aj spôsob ich zabezpečenia. V oblasti školstva napríklad miestna samospráva nepreferuje budovanie novej školy, ale to, aby sa developer finančne podieľal na rozšírení existujúcich kapacít.

Urbanistická štúdia zároveň podľa Šujana pomerne razantne rieši predpolie pred navrhovaným areálom. Rozširuje napríklad Račiansku ulicu smerom von z mesta na dva priame pruhy, buduje tiež samostatný odbočovací jazdný pruh smerom na Biely kríž so svetelnou signalizáciou. Zapracovaná bola aj požiadavka hlavného mesta, a to, aby vznikol obojstranný cyklistický pruh. Podľa Šujana by sa verejnosť po výstavbe mohla z dopravného hľadiska dočkať kvalitného mestského bulváru v tejto mestskej časti.

Urbanistická štúdia bola obstaraná na základe výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovania dostupnosti bývania v hlavnom meste. Slúžiť tak bude ako podklad pre zmeny a doplnky. Hlavné mesto bude následne s developerom rokovať, akým spôsobom budú tieto zmeny pripravené.

"Pôvodne bol (developer, pozn. TASR) prihlásený v rámci výzvy zmien v prospech nájomného bývania, kde balíčkujeme, kde je kto ako pripravený. Prvý balík chceme dať dohromady v júli. Buď bude súčasťou tohto balíka alebo pôjde samostatne," doplnil Šujan.

(TASR)

Páčil sa vám článok?