Ako napredujú práce na električkovej trati v Petržalke?

25.6.2024
0

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Na výstavbe električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku Jungmannova - Janíkov dvor, badať za posledné mesiace podľa hlavného mesta výrazný posun a vyššiu aktivitu. Alokovaných je od 140 do 190 pracovníkov na týždeň, teda približne dvojnásobok v porovnaní s minulým rokom. Konštatuje to mesto na sociálnej sieti.

"Naďalej sa však snažíme o to, aby toto číslo rástlo. Električka do Petržalky je pre nás prioritou," deklaruje bratislavský magistrát.

Stavebné práce prebiehajú na viacerých úsekoch. Kompletne vybetónovaná je napríklad nosná konštrukcia mosta na Rusovskej ceste. Pracuje sa aj na Romanovej ulici, kde by sa o niekoľko týždňov mala začať druhá etapa budovania priecestia. Práce pokračujú aj na moste pri farskom kostole Sv. rodiny, začali sa tiež na budúcom moste Kutlíkova.
Nebezpečný odpad pri Jantárovej ceste, nájdený pri výkopových prácach, bol kompletne odvezený. Pokračujú tiež stavebné práce na Jantárovej ceste, medzi Lietavskou a Betliarskou ulicou, rovnako tak na budovaní električkového priecestia na Jasovskej ulici. Práce pokračujú aj pri moste Panónska, na obratisku i v rámci veľkej haly dennej kontroly a ošetrenia.

Mesto Bratislava koncom marca oznámilo, že po rokovaniach sa zhotoviteľ stavby zaviazal odovzdať novú električkovú trať do 15. decembra 2024. Do tohto dátumu má dodať aj všetku dokumentáciu potrebnú na schválenie predbežného užívania trate. Do augusta 2025 má zároveň dobudovať zvyšné stavebné objekty, ktoré nie sú nevyhnutné na samotnú prevádzku električky, napríklad premostenie Kutlíkovej ulice.

VIDEO:

S výstavbou trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Stavba podľa magistrátu od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. O zintenzívnení prác mesto so zhotoviteľom viackrát rokovalo.

(TASR)

Páčil sa vám článok?