Počas jarnej výsadby pribudli v Petržalke desiatky listnatých a ihličnatých stromov

26.3.2024
0

Zdroj: MÚ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Mestská časť Bratislava-Petržalka nadväzuje na jesennú výsadbu stromov a krov z vlaňajška. Zároveň sa povinne zbavuje škodlivých inváznych drevín. Podrobnosti nám prezradila jej hovorkyňa Mária Halašková.

Petržalka v novembri minulého roka rozbehla výsadbu nových až 129 listnatých aj ihličnatých stromov i krov v 12 vytypovaných lokalitách.
V jarnom období vo výsadbe pokračovala podľa plánu výsadby a za jeden týždeň stihla v katastri Petržalky vysadiť viac ako 70 drevín, a to v lokalitách Prokofievova 2, Švabinského 12, Ondreja Štefanka 5, Rovniankova 18, Tematínska 16, ZŠ Lachova 1, ZŠ Dudova 2, Wolkrova 1, Pifflova 11, Macharova 1 a Tematínska 10.

Pri výsadbe pritom mestská časť kládla dôraz na rozmanitosť vybraných drevín, čím zároveň podporila miestnu biodiverzitu.
„Medzi vysadenými drevinami sa nachádzajú pôvodne druhy drevín a rôzne kultivary, ktoré lepšie znášajú klimatické zmeny a mestské prostredie,“ tvrdí vedúci referátu životného prostredia Adrián Ševeček.

Najpočetnejšiu skupinu novovysadených drevín tvoria javory, lipy, ambrovníky, jarabiny, jasene, smreky aj okrasné dreviny a kry – višne, čerešne, vavrínovec či ginko. Lokality s novými stromami postupne pribudnú aj na interaktívnej mape Mapového portálu Petržalka.

Invázne dreviny odstraňujú

V uliciach Petržalky aktuálne rezonujú negatívne reakcie obyvateľov na výrub niektorých označených drevín, ktoré boli zrezané na peň. Ide však o invázne druhy stromov, najmä pajasene, ktoré je obec povinná zo zákona pravidelne odstraňovať tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Zákon neprikazuje realizovať náhradnú výsadbu, ak ide o invázne druhy drevín.

„Pajasene vylučujú do pôdy koreňmi alelopatické látky, ktoré bránia rastu iných – pôvodných – druhov drevín. Vytvárajú veľké množstvo koreňových výmladkov, z ktorých vyrastú nové jedince,” vysvetľuje Ševeček.

Zdroj: MÚ Petržalka

Výrub inváznych drevín v Petržalke. 

Z dôvodu rýchleho rozmnožovania týchto nepôvodných druhov mestská časť zamedzuje ich rastu takzvanou chemickou injektážou. Keďže dreviny po tomto zásahu rýchlo vyschnú, stávajú sa zdravie a život ohrozujúcimi, preto sa musia vypíliť. Po nainjektovaní pňa sa sleduje, či sa v jeho okolí tvoria nové výmladky. Ak áno, musí sa opakovane nainjektovať, čo predlžuje celý proces niekedy aj na viac rokov. Po zastavení tvorby výmladkov a vyschnutia pňa je možné ho úplne vyfrézovať.

V mestskej časti sa nachádza celkovo 2890 kusov inváznych drevín, pričom približne 815 z nich tvoria pajasene žliazkaté. Od začiatku tohto roka sa ich podarilo zrezať na peň už 74, a to v lokalitách Dvory a Lúky, pokračovať sa bude aj v Hájoch.

(ms)

Páčil sa vám článok?