VIDEO: Zasadnutie zastupiteľstva v Novom Meste museli zrušiť, nespĺňalo zákonné podmienky

27.2.2024
0

Zdroj: Zastupiteľstvo.sk

Páčil sa vám článok?

Ani nestihli začať a museli skončiť. Plánované asadnutie miestneho zastupiteľstva v bratislavskom Novom Meste dnes (utorok 27.2.2024) museli ukončiť. Ako upozornili totiž miestni poslanci, nespĺňalo zákonnú podmienku.

Starosta Matúš Čupka najskôr zasadnutie otvoril. Následne si poslanci schválili i jeho program. Pri hlasovaní o programe sa však niektorí poslanci zdržali. O chvíľu sa ukázalo prečo.

O slovo sa po chvíli prihlásil poslanec Andrej Árva: "Chcel by som vysvetliť dôvod, prečo som sa zdržal pri hlasovaní o programe dnešného rokovania miestneho zastupiteľstva. Pán starosta, nechcem tu hneď na začiatku vytvárať nejakú negatívnu alebo pochmúrnu náladu, ale nedá mi sa nevyjadriť. Bol som kontaktovaný aj susedom z Bieleho kríža, ktorý dnes plánuje aj vystúpiť v bode vystúpenia občanov. A pýtal sa ma, či sa koná dnešné zastupiteľstvo... Kontroloval som úradnú tabuľu. Pán starosta, prečo sa nezverejňuje pozvánka na úradnej tabuli s bodmi rokovania? Posledná bola zverejnená 7. decembra. Medzitým bolo ešte jedno mimoriadne zastupiteľstvo, teraz máme riadne a tie pozvánky tam nie sú... Keby ste nám to vysvetlili."

Zdroj: Zastupiteľstvo.sk

Poslanec Andrej Árva.

K Árvovi sa pripojila aj poslankyňa Darina Timková, ktorá upozornila, že rokovací poriadok prikazuje zverejniť program zastupiteľstva aspoň tri dni pred jeho konaním.

Starosta Matúš Čupka najskôr argumentoval, že zastupiteľstvo zasadá podľa harmonogramu a informácia verejná je. Poslanec Árva však namietal, že občania sa o ňom nemali ako dozvedieť. Následne starosta vyhlásil pätnásťminútovú prestávku na poradu. Po porade sa všetkým ospravedlnil a zasadnutie zastupiteľstva ukončil s tým, že nespĺňa zákonné požiadavky a že sa bude konať budúci týždeň.

VIDEO zo zasadnutia:

K zrušeniu zastupiteľstva sa neskôr na  sociálnej sieti vyjadril aj bývalý vicestarosta a exposlanec Nového Mesta Branislav Filipovič. "Vedenie Bratislava Nové Mesto opätovne porušilo zákon o obecnom zriadení a rokovací poriadok. Na porušovanie zákona som už viackrát poukázal, ale bol som ignorovaný aj po vystúpení na MZ BANM a upozornení vedenia, teda starostu Matúša Čupku. Na dnešné zastupiteľstvo som sa pripravil s notárskou zápisnicou, aby som mohol preukázať porušenie zákona a vystúpiť na zastupiteľtve... Terajšie vedenie nie je schopné ani po uplynutí tretiny mandátu usporiadať zastupiteľstvo riadne a v súlade so zákonom. Zákon a obecnom zriadení a aj rokovací poriadok jasne hovorí, že program miestneho zastupiteľstva musí byť vyvesený na úradnej tabuli tri dni pred rokovaním miestneho zastupiteľstva," uviedol Filipovič.

(ms)

Páčil sa vám článok?