Zaujímavosti o mestskej časti Karlova Ves

2.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Veľmi dobrá geografická poloha dnešnej Karlovej Vsi už v staršej dobe kamennej pútala pozornosť lovcov a zberačov, ktorí vyhľadávali predovšetkým južne orientované dunajské terasy Starého gruntu a dnešných Dlhých Dielov.

V rokoch 1925-30 bol v karloveských viniciach objavovaný a nájdený poklad 114 strieborných mincí z rokov 1378 až 1419 a v roku 1956 na Machnáči ďalších 84 strieborných mincí zo 17. storočia.

Názov Karlova Ves má pravdepodobne dosť málo spoločného s menom uhorského kráľa Karola I. nazývaným tiež Karol Róbert, ktorý potvrdil právo užívať synovi richtára osady Vydrica - istému Jakubovi majetok novozaloženej osady .

Uhorský a poľský kráľ Ľudovít I. (prezývaný Veľký) pokračoval v duchu odkazu svojho otca a vtedajšej Vydrici (a dnešnej Karlovej Vsi) udelil roku 1360 mestské výsady, o. i. aj práva, slobody a výsady, ktoré mali mešťania a ich hostia.

Návrh dnešného erbu Karlovej Vsi a jeho schválenie musel prejsť takmer pôrodnými bolesťami, hoci sa na jeho vytváraní (aj v minulosti, aj  nedávno) podieľalo niekoľko renomovaných umelcov.

V Karlovke je zaznamenaný výskyt až 50 druhov rýb. Z plazov sa tu najčastejšie vyskytujú užovky a jašterice. Žijú a hniezdia takmer všetky druhy vtákov, ktoré sú známe na Slovensku - okrem vysokohorských druhov. Žijú tu aj také zvieratá ako bobor, kuna, lasica, líška, veverička, zajac či dva druhy netopierov.

Páčil sa vám článok?