FOTO: Unikátny Park Kaskády je už otvorený, cez sídlisko vedie umelý potôčik

14.10.2023
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Park Kaskády na Dlhých dieloch v bratislavskej Karlovej Vsi ( medzi ulicami Hany Meličkovej a Kresánkova) vo štvrtok slávnostne uviedli do prevádzky. Park je v slovenských podmienkach výnimočný. Vedie ním umelý potôčik, ktorý je napájaný dažďovou vodou z okolitých striech, ktorá sa zhromažďuje v podzemných nádržiach. Tie návštevník parku ani nevidí.

Ná slávnostnom otvorení parku sa okrem starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej a vicestarostu Branislava Zahradníka zúčastnil aj primátor Matúš Vallo. Otvorenie parku sprevádzal okrem príhovorov i krátky kultúrny program. Postupná previtalizácia tohto priestoru trvala tri roky. Najdôležitejším prvkom je asi dosiahnutie zadržiavania dažďovej vody.

Vo vnútrobloku pribudli o nové dreviny a zeleň. Cez pozemok vedie umelý potôčik napájaný dažďovou vodou, na jeho konci nájdete vodný kútik s ručnou pumpou, mlynčekom, stavidlami, dreveným sudom a fontánou na osvieženie vzduchu. Vodná stavba je doplnená novovysadenou vegetáciou vodných rastlín v mokradiach.

FOTOGALÉRIA:

Stavba bola realizovaná postupne, v troch etapách. V prvých dvoch etapách v roku 2021 a 2022 vodu z časti striech a obytných terás odviedli z vrchného a spodného bytového komplexu na ulici Hany Meličkovej do dvoch podzemných nádrží. Tie uložili pod zemou a zatrávnený povrch je naďalej prístupný aj pre verejnosť. Kvapôčkovým závlahovým systémom sa zadržaná voda dostane k stromom. Tento spôsob závlahy je šetrný voči nadmernému premočeniu prostredia a udržiava optimálny stav vlahy v zeleni. V tejto etape v parku pribudli stromy a kríky. Dažďová voda z chodníkov a okolitých svahových trávnikov je gravitáciou privádzaná do dvoch mokraďových záhonov s vodným biotopom a siedmich zatrávnených miskovitých zádržných plôch, ktoré budú pred letom lahodiť oku výzorom kvitnúcej lúky a poskytnú útočisko pre užitočný opeľujúci hmyz.

V tretej etape v roku 2023 pribudli ďalšie dve podzemné retenčné nádrže na zber dažďovej vody zo striech, obytných terás a trávnikov. Vybudovali tu umelý potôčik s vyvieračkou, ktorý využíva zrážkovú vodu i mokraďové záhony so zádržným priestorom a okrasnými rastlinami. Súčasťou realizovaných opatrení je aj trysková závlaha trávnikov či dve nádrže pre potreby obyvateľov na polievanie so zachytenou dažďovou vodou. Na konštrukciu schodiska vysadili vegetačnú stenu s popínavými rastlinami a kvapkovou závlahou.

Prvé dve etapy zrealizovala Karlova Ves v roku 2021 zo združených finančných zdrojov programu LIFE, Interreg Europe a Nórskych grantov a z finančných prostriedkov Karlovej Vsi. Mestská časť získala dotáciu na realizáciu tretej, záverečnej etapy projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu IROP, protikrízového nástroja REACT-EÚ.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?