Nové Mesto sa púšťa do projektu rozvoja najväčšieho brownfieldu v Bratislave

23.9.2023
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto začala spoluprácu s Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity, ktorá bude dôležitá pre reguláciu i rozvoj najväčšieho brownfieldu v Bratislave.

Projekt je mimoriadny vďaka veľkému množstvu brownfieldov (brownfield je starý spustnutý areál či budova, často ide o bývalé priemyselné zóny či iné nevyužívané budovy alebo pozemky, napríklad areál Istrochemu) v riešenom území a mestská časť  ich chce premeniť na modernú mestskú štvrť. Ide o rozsiahle lokality v okolí ulíc Nobelova, teda oblasť Istrochemu, Stará Vajnorská či územie Mierovej kolónie. 

Ako nás informovala Maria Vencelová z referátu komunikácie miestneho úradu, spolupráca sa bude skladať z dvoch hlavných častí: prvou časťou budú študentské práce, kde sa do procesu zapojí viac ako 100 študentov Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU) na urbanistických prácach v riešenom území, druhou časťou bude realizácia urbanistickej štúdie pre zmenu územného plánu resp. podklady na tvorbu nového územného plánu Bratislavy.

V duchu prepojenia vzdelávania a urbanistického rozvoja sa tento týždeň uskutočnilo stretnutie so študentmi, ktoré prebehlo počas urbanistického ateliéru študentov FAD STU. Projekt bude koordinovaný doc. Ing. arch. K. Smatanovou, ktorá bude za fakultu zohrávať rolu odborného gestora projektu.

Zdroj: ms

Medzi známe spustnuté lokality patrí napríklad Istrochem.

„Chcel by som sa poďakovať Fakulte architektúry STU za túto spoluprácu a verím, že spolu s mladými ľuďmi posunieme našu mestskú časť vpred. Práce študentov budú totiž dôležitým podkladom pre reguláciu i rozvoj najväčšieho brownfieldu v Bratislave,” zhrnul starosta mestskej časti Matúš Čupka.

Zdroj: MÚ Nové Mesto

Rozsah riešeného územia.

Na začiatku nového školského roka sa uskutoční exkurzia do okolia Mierovej kolónie, ulíc Nobelova a Stará Vajnorská, ktorú pre študentov zorganizuje zástupca starostu mestskej časti Martin Vlačiky a zamestnanci miestneho úradu.

Výstupom spolupráce bude vytvorenie dokumentácie, ktorá zosumarizuje návrhy študentských prác a výstava, ktorá bude prezentovať víziu pre budúcnosť tohto územia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Zdroj: MÚ Nové Mesto

​​Rozsah riešeného územia.

Súbežne so študentskými prácami mestská časť oslovila Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), so žiadosťou o spoluprácu pri obstaraní urbanistickej štúdie.

Zdroj: ms

Bežné ulice týchto lokalít vyzerajú často asi takto.

"Očakáva sa, že nová výstavba prinesie zvýšenú dostupnosť občianskych služieb v danom území. Plánuje sa postupná transformácia týchto brownfieldov na oblasti s bohatými zelenými plochami, vynikajúcimi pešími podmienkami pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu, s dôrazom na to, aby tieto lokality boli atraktívne nie len pre rezidentov, ale aj návštevníkov lokality," dodala Vencelová.

(ms)

Páčil sa vám článok?