Veľká šanca pre Devín: Výrazne zadlžené samosprávy by sa po 15 rokoch mohli zbaviť svojich dlhov

9.5.2023
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Výrazne zadlžené obce, mestá či mestské časti by sa po 15 rokoch v nútenej správe mohli zbaviť zostávajúcich dlhov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy skupiny poslancov Sme rodina, SaS a nezaradených, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.

Podmienkou zbavenia sa dlhu má byť, že počas 15 rokov v nútenej správe obec spláca toľko, koľko jej umožňuje rozpočet. Po uplynutí lehoty by sa zvyšná časť dlhu stala nevymáhateľná. V prípadoch už zavedenej nútenej správy by lehota na uspokojenie pohľadávok nemala uplynúť skôr ako jeden rok odo dňa účinnosti novely. Tá je navrhovaná od 1. augusta tohto roka.

V praxi sa podľa predkladateľov ukázalo, že súčasná právna úprava je nevyhovujúca a nerieši najzávažnejšie prípady predlženia. Poukázali na prípady, kedy obec či mestská časť napriek tomu, že je dlhodobo v nútenej správe a že sa v rámci možností rozpočtu snaží svoje splatné záväzky uspokojovať, nedochádza k ich reálnemu poklesu. Ako príklad uviedli bratislavskú mestskú časť Devín.

"Naopak, v čase dochádza k nárastu dlhu o príslušenstvo do takej miery, že v súčasnosti takmer tri štvrtiny dlhu tvorí len príslušenstvo. Za súčasného stavu neexistuje reálna možnosť, aby došlo k úhrade všetkých splatných záväzkov, keďže len uhradenie istiny by pri súčasnom tempe splácania trvalo takmer 500 rokov," upozornili predkladatelia v dôvodovej správe. Ich návrh tak má priniesť riešenie, ktoré značne predlženým obciam, mestám a mestským častiam umožní, aby sa po uplynutí zákonom stanovenej lehoty zbavili svojich dlhov.

(TASR)

Páčil sa vám článok?