Bratislava ukončí dlhoročný súdny spor, zaplatí 4,5 milióna eur

28.3.2023

Zdroj: Marek Velček

Páčil sa vám článok?

Hlavné mesto Bratislava ukončí dlhoročný súdny spor so spoločnosťou Equis Invest, ktorý prebieha od roku 2005. V rámci dohody o urovnaní zaplatí mesto 4,5 milióna eur, a to v dvoch splátkach počas dvoch rokov.

Návrh konečnej dohody schválilo mestské zastupiteľstvo. Ide o jeden z najväčších súdnych sporov hlavného mesta, v ktorom je žalované.  

"Ide o náhradu škody, respektíve bezdôvodné obohatenie, vyplývajúce zo zodpovednosti za haváriu hradného svahu a jej následného vplyvu na stavbu polyfunkčného objektu na Zámockej ulici," uvádza sa v dôvodovej správe materiálu.

Žaloba voči hlavného mestu bola podaná v auguste 2005, spoločnosť požadovala zaplatenie sumy viac ako 10,98 milióna eur. V konaní už bolo opakovane rozhodnuté, pričom okresný súd najprv v roku 2018 zaviazal hlavné mesto zaplatiť žalobcovi sumu viac ako 9,3 milióna eur, následne v roku 2021 na úhradu sumy viac ako 4,9 milióna eur. Aj voči tomuto rozhodnutiu podali obe sporné strany odvolanie, vec je tak v súčasnosti opäť na krajskom súde.

"Žiaden z konajúcich súdov nedospel pri svojom rozhodovaní k záveru, že mesto by nebolo povinné uhradiť žalobcovi žiadnu sumu," upozorňuje magistrát, ktorý nepredpokladá, že by krajský súd rozhodol inak. Pričom, ak by nedošlo k dohode a rozhodol by súd, nebolo by možné podať už opravný prostriedok. Pozornosť upriamuje aj na to, že suma urovnania je nižšia ako suma doteraz priznaná rozhodnutiami súdov v súdnom konaní, ktorú by muselo mesto uhradiť žalobcovi.

"Je veľmi malá pravdepodobnosť, že by odvolací súd rozhodol, že mesto nie je zodpovedné. O tomto hovoril aj Najvyšší súd SR pred niekoľkými rokmi, kde sa nauvažovalo o tom, že mesto nie je zodpovedné, ale v akom rozsahu je zodpovedné a aká je suma zodpovednosti," podotýka magistrát. Primátor Bratislavy Matúš Vallo zároveň garantoval, že ak by malo mesto "relevantnú nádej", že by súdny spor mohol dopadnúť v prospech neho, do vyrovnania by nešlo.

Sumu 4,5 milióna eur zaplatí mesto spoločnosti v dvoch splátkach. Prvá bude splatná do 31. marca 2024, druhá do 31. marca 2025.

Predmetnom súdneho sporu je zaplatenie sumy 10.983.917 eur s príslušenstvom (11.664.017,07 eura), celkovo 22.647.934,10 eura.

(TASR)

Páčil sa vám článok?