Spor o umiestnenie športovej haly v Petržalke: Aký názor majú miestni a čím argumentujú futbalisti?

19.3.2023
0

Zdroj: MÚ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Športová hala v areáli školy na Pankúchovej sa stavať bude, hoci zatiaľ stále nie je jasné, na akom mieste. Rozhodnúť o tom mali noví petržalskí poslanci. Vyriešili to šalamúnsky, definitívny verdikt nechali na starostovi. O tomto probléme sme vás vo februári už informovali, teraz vám prinášame argumenty oboch strán sporu o imiestnenie haly.

Pôvodne mala hala stáť na ploche medzi dvoma školami. Proti tomu vznikla petícia. Miestni oprávnene argumentovali, že deti zo školy prídu o dvor, na ktorom trávia veľké prestávky a čas v družine. Mestská časť prijala ich výhrady, halu „presunula“ do zadnej časti dvora, na miesto, kde je v súčasnosti na prenajatom pozemku futbalové ihrisko. To sa udialo ešte minulý rok na jeseň. Všetko sa zdalo byť vyriešené, ale odrazu sa ozvali futbalisti. Vraj sú prekvapení. Riešením, ktoré sa tu spomína už niekoľko mesiacov... A tak sa na verejnej diskusii začiatkom februára, pár dní pred hlasovaním zastupiteľstva, stretli v jedálni ZŠ Pankúchova dve skupiny - každá lobujúca za iné umiestnenie haly.

Miestni vs futbalisti

Všetci sa zhodli len na tom, že Petržalka športovú halu potrebuje a dotácia 1,2 milióna eura od MIRRI je jedinečná šanca. Petržalské športové kluby získajú konečne zázemie pre súťaže. Tým, že je hala v areáli školy, bola by využitá aj doobeda na rozdiel od iných, ktoré bývajú pred obedom prázdne. Deti zo školy, ktoré dnes musia mať veľkú telocvičňu predelenú závesom, aby sa do nej zmestili, by získali priestor troch veľkých telocviční.

Zdroj: MÚ Petržalka

​Variant A.

Mnohí rodičia detí a obyvatelia žijúci v okolí chcú halu pri bikrosovej dráhe. Je tam zhluk športovísk, dobré parkovanie a to, žeby stála na súčasnom futbalovom ihrisku ich pramálo trápi. Nemajú k nemu citový vzťah, vstup na trávu mala verejnosť donedávna zakázaný, aktuálne ho môže využívať dvakrát do týždňa od 14 h do 15 h. Trávnaté ihrisko má totiž svoje limity. Aby spĺňalo normy, môže byť zaťažované maximálne 4 hodiny denne.

Futbalisti sa zas pýtajú, prečo staviame športovisko na existujúcom športovisku? Navyše je to jediná trávnatá plocha, ktorá v Petržalke spĺňa podmienky futbalového zväzu. Iná tu nie je. Nevedia, kde by počas výstavby trénovali a hrali zápasy, lebo s ihriskami je problém v celej Bratislave. A keď nebudú mať licencované ihrisko, pre klub to bude mať fatálne následky. Nielenže sa im skomplikuje fungovanie, môžu prísť o licenciu.

Zdroj: MÚ Petržalka

Variant B.

Starosta Ján Hrčka sa na stretnutí postavil za variant B, teda na súčasnej ploche futbalového ihriska. Tvrdil, že ihrisko sa dá otočiť o 90 stupňov, bude už spĺňať parametre aj pre zápasy starších, nielen žiakov ako doteraz. Bude sa kvôli tomu musieť vyrúbať deväť stromov, nahradia sa však novými. Priestor medzi školami sa zrevitalizuje, vznikne tartanová dráha a ihrisko s umelou trávou, na ktorú už bude môcť vstúpiť aj verejnosť. Získajú všetci. Tak v čom je problém?

Zdroj: MÚ Petržalka

Varianty umiestnenia haly.

Futbalisti žiadali garancie. Tvrdili, že žiadne nemajú, lebo sa s nimi oficiálne nikto z mestskej časti nebavil. A tak šli svoj problém riešiť rovno na magistrát. „Mali sme dve oficiálne rokovania so zástupcami FC Petržalka. Ak starosta hovorí, že sa dá niečo otočiť, mala by o tom vedieť aj FC Petržalka. Ak sa to dá riešiť inak, prečo sa to už nerieši?“ vzala si na stretnutí slovo viceprimátorka Tatiana Kratochvílová. Pýtala sa ako neznalá veci, hoci bola v minulom, a je aj v tomto volebnom období, petržalskou poslankyňou. „Nakoľko to závisí od schválenia rozpočtu? Lebo tá plocha tam je, otáčanie ihriska už mohlo prebiehať, aby nebola prerušená futbalová sezóna, neviem presne tie definície... aby FC Petržalka neprišla o akreditáciu...“

Zdroj: (in)

Na tomto mieste má hala stáť, vľavo vidno futbalové hrisko.

Pritom aj na decembrovom miestnom zastupiteľstve starosta upozorňoval, že neschválenie rozpočtu ovplyvní výstavbu haly. Alebo by viceprimátorka otáčala ihrisko aj bez schváleného rozpočtu a financií na halu? Vtipné bolo aj to, že od starostu žiadala garancie, že FC Petržalka neutrpí ujmu. Ako by sa to dalo... Viď: Mesto svojho času dávalo garancie, že električka bude dostavaná do konca roka 2023...
A potom už padali argumenty, s ktorými sa nedalo nesúhlasiť. Keď zavreli plaváreň na Pankúchovej, klub ORCA sa musel odsťahovať. Riešil to vtedy niekto z poslancov alebo na meste? Nikto predsa nejde zrušiť športovisko! Ak sa nájde iné futbalové ihrisko, hrozba straty licencie zmizne... „Aj na území Petržalky je možné do začiatku výstavby urobiť ihrisko, ktoré bude spĺňať licenčné podmienky, technicky to možné je,“ vyjadril sa starosta. „Pol roka nekomfortu futbalistov vyrieši dlhodobý problém ostatných športových klubov,“ skonštatoval ktosi z publika. A napokon, FC Petržalka neplánuje byť v tomto areáli naveky, ale hala tu bude minimálne 30 rokov. 

Zdroj: (in)

Verejnosť veľmi futbalové ihrisko využívať nemôže.

Samospráva získala čas na výstavbu

Mestská časť podpísala zmluvu s MIRRI 20. decembra. Musela však čakať na schválenie rozpočtu. To sa udialo na miestnom zastupiteľstve 14. februára. Poslanci schválili oba varianty umiestnenia haly a súhlasili, že do haly v hodnote 2, 5 milióna eur investuje mestská časť 500-tisíc eur z rezervného fondu a vezme úver na ďalších 800-tisíc eur. Zároveň odobrili založenie firmy Petržalská výstavba, ktorá vznikla práve kvôli výstavbe haly. Petržalka má totiž už dnes vlastné stroje, ktoré vedia urobiť napríklad výkopové práce, maliarov, elektrikárov, vodoinštalatérov, murárov, takže mnohé práce bude vedieť zrealizovať sama.

Podmienkou MIRRI bolo, že celá hala musí byť skolaudovaná do 31.12. 2023. „Keďže však samotné MIRRI nestíhalo niektoré lehoty, zmenilo zmluvu. Len časť dotácie 1,2 milióna eura od štátu musí byť minutá do 31. decembra 2023, celá hala môže byť dostavaná do 30.6. 2024,“ uviedol starosta.

(in)

Páčil sa vám článok?