Zmeny na petržalskom úrade: Hrčkovou druhou vicestarostkou je Kozáková

1.2.2023
0

Zdroj: MÚ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Miestny úrad Petržalka, ktorý pod taktovkou starostu riadi chod najväčšej bratislavskej mestskej časti, oznámil ďalšie zmeny organizácie. Cieľom je opäť šetriť náklady a zefektívniť chod samosprávy. Viac nám prezradila hovorkyňa úradu Mária Halašková.

Rok 2023 so sebou naplno priniesol aj najskloňovanejšie témy posledných mesiacov - infláciu a energetickú krízu, s ktorými sa musia popasovať tak domácnosti, firmy, podnikatelia ako aj samosprávy.

Tá petržalská nedávno avizovala, že raketový rast nákladov nebude mať negatívny dopad na žiadnu z inštitúcií, ktorú priamo zriaďuje. Či už ide o samotný úrad, základné a materské školy, kultúrne inštitúcie, zariadenia sociálnych služieb, správu bytov alebo Petržalskú plaváreň, a to aj vďaka pomerne veľkým hospodárskym prebytkom nazbieraným z predošlých štyroch rokov.

Zároveň ale vedenie 150-tisícovej mestskej časti avizovalo možné spájanie niektorej agendy s inou, prípadne prechod vybraných inštitúcií do priamej správy úradu v snahe zefektívniť celkový chod samosprávy a ušetriť v čase krízy ďalšie financie na zachovanie kvality verejných služieb.

Bez prednostky, ale so zástupcami

Jednou zo zmien, ktorá vstúpila do platnosti ešte 23. januára, nastala na poste prednostky. Tou bola donedávna Petra Vančová, ktorá sa presunula na pozíciu vedúcej kancelárie a pokrýva oblasti právnej agendy, organizačných vecí, matriky, krízového riadenia ako aj správy obecného majetku a bytov.

Pozícia prednostu ostáva nateraz neobsadená, no podľa tej-ktorej agendy jeho právomoci od 1. februára v kontexte nového organizačného poriadku miestneho úradu vykonávajú zatiaľ piati zo šiestich možných zástupcov prednostu nasledovne: Andrea Garanová (oblasť školstva), Miloš Holán (oblasť dopravy, investícií a projektov), Matúš Súlovec (oblasť financií, informatiky a verejného obstarávania), Peter Slovák (oblasť údržby verejných priestranstiev) a Marcela Zacharová (oblasť sociálnych služieb, personalistiky a miezd).

„K týmto zmenám sme pristúpili s cieľom lepšie prerozdeliť agendu nášho úradu s ohľadom na náš výkon či prípravu projektov v tejto rýchlej dobe a s dôrazom na funkčnejšie prepojenie jednotlivých útvarov,” zdôvodňuje starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že každý zástupca prednostu má v kompetencii a zodpovednosti aj chod príslušných oddelení a referátov.

V priamej gescii starostu tak zatiaľ zostáva iba oblasť územného konania, stavebného úradu a poriadku; životného prostredia, územného rozvoja; kultúry, športu a komunikácie.

Šiesty post zástupcu alebo zástupkyne prednostu zatiaľ nebol obsadený a Hrčka ho plánuje využiť podľa potreby a agendy, ktorú bude nutné zastrešiť pri prípadnom začlenení niektorej z organizácií mestskej časti priamo pod úrad. V minulom volebnom období takto konsolidoval napríklad petržalskú údržbu aj správu ich základných a materských škôl.

Spojené, premenované aj zrušené

V rámci zmien aktualizovanej organizačnej štruktúry boli tiež niektoré referáty miestneho úradu presunuté a spojené s inými, premenované alebo úplne zrušené.
Referát dopravy sa od februára premenoval na Referát dynamickej dopravy, keďže sa zaoberá najmä prípravou pravidiel a organizáciou vozidiel na pozemných komunikáciách III. a IV. triedy v správe mestskej časti. Referát mobility s primárnou agendou parkovania sa zas premenoval na Referát statickej dopravy. Úplne zrušený bol Referát technických činností, ktorého agendu už beztak vo veľkej miere zastrašovali práve zamestnanci zo spomínaných dvoch referátov dopravy.

Na papieri bol zrušený aj Referát vnútornej správy. Jeho agenda aj zázemie však zostávajú bez zmeny, ktorá nastáva len v prerozdelení úloh. Časť z nich - agenda podateľne, registratúry a pošty - je prenesená na Referát organizačných vecí a materiálno-technické zabezpečenie nielen v priestoroch úradu po novom zastreší Oddelenie správy verejných priestranstiev. Pracovníci petržalskej údržby tak prevádzkujú už aj sklady kancelárskych potrieb, realizujú stavebno-technické úpravy v kanceláriách a zo strany úradu zabezpečujú všetko potrebné pre materiálne vybavenie volieb či podujatí.

„K zrušeniu a presunu niektorých organizačných útvarov sme pristúpili predovšetkým z dôvodu potrebnej úspory nákladov a nepriaznivej predikcie tvorby a čerpania rozpočtu nielen na kalendárny rok 2023,“ vysvetľuje dôvody zmien šéf najľudnatejšej mestskej časti Slovenska.
Kontakty na všetky útvary Miestneho úradu Petržalka sú pre verejnosť k dispozícii na webe petrzalka.sk/KONTAKTY.

Nová vicestarostka pre investície

Po októbrových komunálnych voľbách a odchode Jany Hrehorovej z volenej do úradníckej pozície ostala po Hrčkovom boku len jedna vicestarostka. Iveta Jančoková sa tak presunula z pozície druhej zástupkyne starostu na prvú a začala sa ešte viac venovať sociálnej agende, kultúre a seniorom.

Zdroj: MÚ Petržalka

Michala Kozáková. 

V súvislosti s aktualizáciou organizačných štruktúr úradu a dlhodobým plánom na najbližšie štyri roky vo funkcii však starosta obsadil aj prázdne kreslo svojej druhej zástupkyne. Túto pozíciu od februára zastáva miestna poslankyňa Michala Kozáková, ktorá kandidovala za tú istú koalíciu strán, ako Jančoková - Team Bratislava, Progresívne Slovensko a Sloboda a solidarita.
Ako druhá vicestarostka bude zastrešovať najmä výkonnú agendu nových aj rozpracovaných projektov a tiež investičných zámerov mestskej časti.

„Investície ako také sú i v tomto ťažkom čase naozaj potrebnou súčasťou procesov, ktoré zabezpečuje samospráva na zvýšenie komfortu života svojich obyvateľov,” hovorí Kozáková a dodáva, že sa bude zameriavať na naozaj zmysluplné projekty dôležité pre rozvoj zeleného sídliska.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?