• Samospráva
  • 02.10.2006 22:46

Vajnorské námestie chcú rekonštruovať, cieľom je vytvorenie pešej zóny bez áut

0 0

V uplynulých dňoch sa skončila súťaž návrhov na urbanisticko-architektonické riešenie historického námestia vo Vajnoroch. Výstava súťažných návrhov by sa mala konať od 6. decembra v priestoroch tamojšieho miestneho úradu.

Spracované návrhy budú slúžiť ako podklad pre verejnú diskusiu o budúcom charaktere centra Vajnor. Úlohou súťažiacich bolo vyrovnať sa s vytvorením ústredného priestoru tejto mestskej časti a s posilnením historického odkazu. Z urbanistického hľadiska sa požadovalo predložiť návrh na funkčné využitie jednotlivých priestorov námestia s väzbami na širšie zázemie a z hľadiska architektonického sa požadovalo predloženie úprav existujúcej typickej vajnorskej zástavby s podmienkou jej zachovania a obnovy. Špecifickou požiadavkou bolo zvážiť využitie legendy o vajnorskom drakovi a jej zakomponovanie do riešenia námestia. Riešitelia dokumentovali návrh dynamickej, statickej a pešej dopravy, návrh ústredného zhromažďovacieho priestoru, návrh zelene, drobnej architektúry s mobiliárom a osvetlenia. Osobitnou požiadavkou bolo spracovanie návrhu zjednocujúcich prvkov a riešenie detailov na vytváranie špecifickej historizujúcej atmosféry námestia.

Za stred obce (Vajnorské námestie) sa požaduje úsek Roľníckej ulice od križovatky s Rybničnou (vináreň Pri kaplnke) po križovatku s Kúkoľovou ulicou. Cieľom je dosiahnuť stav, aby stred Vajnor patril chodcom a aby z vytvorenej pešej zóny bolo vytlačené parkovanie. Medzi požiadavky poroty patrilo napríklad aj zveľadenie priestoru pred budovou miestneho úradu a jeho doplnenie o lavičky či zakomponovanie objektu objavenej historickej studne na Roľníckej ulici do výtvarného riešenia námestia. Požadovalo sa aj využitie fenoménu vody v podobe fontány, jazierka alebo potôčika pri komponovaní prvkov drobnej architektúry v priestore námestia, resp. v parku pred kostolom, pričom sa počítalo s využitím motívu „vajnorského draka“. Medzi odporúčaniami poroty bolo aj riešenie premiestnenia sochy svätého Floriána do kríženia hlavných osí pešieho pohybu (Roľnícka ulica - ulica Pod lipami).

Víťazný návrh pochádza od architekta Dušana Dinaja, na druhom mieste sa umiestnil návrh architekta Ronieho Vámoša, na treťom návrh akciovej spoločnosti Terraprojekt.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.