Zaskočení Petržalčania: Očakávaná veľká oprava nebude, Jantárovú cestu zrekonštruujú len lokálne

14.12.2022
0

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

Jantárová cesta v bratislavskej Petržalke bola pre výstavbu električkovej trate už uzatvorená dvakrát – kvôli prekládke inžinierskych sietí, plynovodu a vodovodu. Ďalšie uzávery budú v súvislosti s výstavbou nových križovatiek. Komplexne sa však Jantárová rekonštruovať nebude.

V Petržalke sú už viditeľné zmeny, ktoré súvisia s výstavbou električkovej trate. František Brliť, expert magistrátu na dopravné stavby, sa v relácii Z petržalskej obývačky vyjadril, že sa rozbehli zemné práce, zrovnáva sa podklad pre koľajnice a pracuje sa aj na mostných objektoch. Z dôvodu výstavby združeného mosta sa vytvoril tzv. bajpas č.3, obchádzka, ktorá zabezpečila dopravu medzi Rusovskou cestou, Jantárovou cestou a Námestím hraničiarov.

„Každá križovatka, ktorá je v mieste budúcej trate, bude obmedzovaná,“ vyjadril sa. To sa týka aj Jantárovej cesty. Tú Petržalčania považujú za jednu z najhorších komunikácií a boli uisťovaní, že sa bude rekonštruovať v rámci výstavby električkovej trate. František Brliť preto prekvapil, keď uviedol, že sa bude opravovať len lokálne a budú sa robiť len úpravy, ktoré súvisia s električkou.

O vysvetlenie sme požiadali hovorkyňu magistrátu Dagmar Schmuckovú: „Jantárová cesta sa aktuálne bude opravovať lokálne, pričom všetky úpravy budú súvisieť s výstavbou Petržalskej električky. Hlavné mesto pôvodne uvažovalo o komplexnej oprave v celej dĺžke a o dobudovaní Jantárovej cesty, avšak projekt v takomto rozsahu neprešiel posudzovaním na európskej agentúre Jaspers. Na Jantárovej ceste sa budú stavať štyri nové križovatky (Jantárová x Rusovská, Jantárová x Betliarska, Jantárová x Lietavská x Tematínska, Jantárová x Kutlíková) a jedna sa bude rozširovať (križovatka Stred). K úpravám dôjde aj v úseku od Pajštúnskej po koniec pri Panónskej ceste. Všetky tieto realizácie prispejú k tomu, že Jantárová cesta bude upravenejšia.“

Magistrát plánuje osadiť na Námestí republiky informačný kontajner pre verejnosť. „O termíne osadenia kontajnera budeme včas informovať,“ dodala hovorkyňa.

Suma 74,5 milióna eur bez DPH za projekt Petržalskej električky sa navýši. Ceny materiálov stúpli od podpisu zmluvy o 20 percent.

Mestská časť na svojom webe informuje, že v polovici októbra magistrát avizoval najskoršie možné ukončenie prác na jeseň 2024.

(in)

Páčil sa vám článok?