Bratislava má vyše 1300 nástupíšť pre MHD. Ako by mali vyzerať podľa nového dizajn manuálu?

26.11.2022
0

Zdroj: FB DPB

Páčil sa vám článok?

Zastávky MHD sú neoddeliteľnou súčasťou každého mesta. V celej Bratislave je vyše 1300 nástupíšť, ktoré tvoria dôležitú sieť mestskej hromadnej dopravy. Ako by mali po novom vyzerať, informuje Metropolitný inštitút Bratislavy.

Ako uvádza Metropolitný inštitút Bratislavy na svojom webe, v  minulosti sa nezvyklo pristupovať k vzhľadu nástupíšť koncepčne. Mnohé majú rôzny typ povrchu, ako je dlažba alebo asfalt, či odlišne značené varovné a signálne pásy pre slabozrakých, čo pôsobí rušivo. Odborníci z Metropolitného inštitútu Bratislavy dokončili dokument s názvom Princípy a štandardy povrchov nástupíšť MHD, ktorý nastavuje pravidlá pre ich jednotnejší vzhľad.

„Nové pravidlá vznikajú v čase veľkej obnovy MHD zastávok a nástupíšť v našom meste. Aj vďaka tomuto načasovaniu už dnes vidíme prvé zmeny, ktoré vedú ku krajším verejným priestorom. Napríklad nedávno zrekonštruované električkové zastávky Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž či Stanica Vinohrady na Račianskej ulici sú jedny z prvých, kde sa uplatnili viaceré princípy z našich manuálov. Ukážkovou modernizáciou prešla aj autobusová zastávka na Šafárikovom námestí. Spomenuté nástupišťa sú správne vydláždené a nepôsobia rušivo. Rôzne prvky zastávky, ako označníky, prístrešky a smetné koše, sú osádzané štandardizovane, vďaka čomu sa zastávky vizuálne zjednotili. Som presvedčený, že ľudia, ktorí sa na zastávkach združujú, si zaslúžia vyšší kvalitatívny a estetický štandard,“ povedal Roman Žitňanský, riaditeľ Sekcie verejných priestorov z MIB.

Dokument definuje materiály povrchov nástupíšť MHD podľa zonácie mesta. Čo najviac nástupíšť na území Bratislavy sa má dláždiť. Nástupištia z asfaltu by sa mali postupne z ulíc mesta vytratiť. Žitňanský vysvetlil, že výhodou dlažby je, že je udržateľnejšia, estetickejšia, ľahko opraviteľná, jednoduchšia na údržbu, vodopriepustná a neprehrieva sa ako asfalt.

Dôležitým prvkom má byť umiestnenie hmatateľných povrchov, ako sú varovné a signálne pásy pre lepšiu orientáciu cestujúcich so zrakovým postihnutím. Aby boli tieto prvky čo najefektívnejšie, autobusové či električkové nástupištia ich budú mať umiestnené rozdielne.

V manuáli sú zahrnuté rôzne modelové situácie, keďže niekde sa nástupište nachádza na chodníku, inde na samostatnom ostrovčeku. Pre všetky tieto situácie existujú konkrétne pravidlá, aby sa nástupišťa vytvárali koncepčne.

S dokumentom Princípy a štandardy povrchov nástupíšť MHD pracujú mestské organizácie, predovšetkým Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý zastrešuje výmenu väčšiny zastávok v meste. Manuál obsahovo dopĺňa dokument, ktorý MIB vydal vlani, a ktorý riešil samotné zastávky MHD a prístrešky z hľadiska tvaru, veľkosti či vhodného umiestnenia.

„Po zjednotení vizuálnych prvkov na zastávkových označníkoch a unifikácii prístreškov prichádza na rad vizuálne a funkčné zjednotenie zastávky ako celku. Na vzniku tohto dokumentu spolupracovali aj naši kolegovia z DPB a mnohé štandardy už využívame v praxi pri Programe obnovy a doplnenia prístreškov v celom meste,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.

(ts, ms) 

Páčil sa vám článok?