Vicestarostkou Petržalky bude I. Jančoková, poslanci zriadili komisie

24.11.2022
0

Zdroj: petrzalka.sk

Páčil sa vám článok?

Prvou zástupkyňou starostu bratislavskej Petržalky bude v novom volebnom období Iveta Jančoková. Na štvrtkovom ustanovujúcom miestnom zastupiteľstve o tom informoval starosta Ján Hrčka. V minulom volebnom období zastávala Jančoková post druhej vicestarostky. Druhý zástupca starostu ešte nie je známy.  

Noví poslanci vo štvrtok zároveň schválili zriadenie 12 komisií pri miestnom zastupiteľstve, vrátane jej predsedov i členov. Finančnú komisiu povedie Richard Vilkus. Komisii dopravy, mobility a bezbariérovosti bude predsedať Zuzana Kolman Šebestová. Šéfom komisie investičných činností bude Vladimír Weber. Predsedom komisie kultúry a mládeže bude Juraj Valocsay.

Komisiu športu povedie Peter Lošonský. Mandátovej komisii bude predsedať Ján Karman. Šéfkou komisie sociálnej a bytovej bude Viera Némethová. Predsedníčkou komisie na ochranu verejného záujmu bude Tatiana Kratochvílová. Komisiu správy majetku a miestnych podnikov povedie Pavol Peceň. Komisii školskej bude predsedať Polat Elalmis. Šéfom komisie územného plánu, výstavby a rozvoja bude Jozef Vydra. Predsedníčkou komisie životného prostredia a verejného poriadku bude Lenka Milincká.

Poslanecký zbor zároveň odsúhlasil vytvorenie 11-člennej miestnej rady.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?