Starostku Čunova Alžbeta Broszová: kľúč má v rukách Vodohospodárska výstavba

13.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

V našom seriáli rozhovorov so starostami jednotlivých bratislavských mestských častí pokračujeme aj v tomto vydaní našich novín. Tentoraz na naše otázky odpovedala starostka Čunova Alžbeta BROSZOVÁ.

Krátko po komunálnych voľbách ste sa vyjadrili, že medzi vaše priority patrí budovanie kanalizácie a opravy chodníkov a ciest v Čunove. Mohli by ste uviesť podrobnosti?

- V Čunove stále nie je vybudovaná kanalizácia, napriek tomu, že sa nachádza v ochrannom pásme vodných zdrojov. Štyri roky sme pracovali na tom, aby sme získali zdroje na jej vybudovanie. Pôvodne tu bola schválená podtlaková kanalizácia, ale s týmto riešením mnohí nesúhlasili, preto sme podnikli kroky v tom smere, aby mohla byť vybudovaná gravitačná kanalizácia. Vlani vodárne jednu časť (výtlak z Čunova) už vybudovali, na tento rok dostala naša mestská časť z Fondu národného majetku 6,6 milióna korún, z ktorých sme vodárňam na tento rok prispeli štyrmi miliónmi. Keďže v poslednom období dochádzalo k mnohým poruchám na prestarnutom vodovodnom potrubí, súčasne s budovaním kanalizácie sa bude robiť aj nové vodovodné potrubie. V tomto roku by sa mali začať práce na časti Záhumennej, Petržalskej, Hraničiarskej ulice a na časti ulice Na hrádzi. Pokiaľ ide o cesty, v zlom stave je najmä ulica Na hrádzi, jej oprava však príde na rad až po ukončení prác na kanalizácii a vodovodnom potrubí.

V akom štádiu je zámer rekonštrukcie čunovského kaštieľa a na čo by sa mal kaštieľ využívať?

- Čunovský kaštieľ je chránená pamiatka, ktorú sme dostali do vienka vo veľmi zlom technickom stave. Pôvodne sa mal využívať na kultúrno-spoločenské účely, keďže však na tieto účely slúži naša spoločenská miestnosť, rozhodli sme sa, že kaštieľ budeme využívať ako neštátne zdravotné sanatórium poskytujúce zdravotnícke služby obyvateľom Čunova. Celá záležitosť má však jeden háčik: pozemok pred kaštieľom bol v minulosti prídelovou listinou venovaný súkromným osobám, ktoré naň stále majú list vlastníctva, a kaštieľ bez parku a bez možnosti prístupu by nemohol plniť svoj účel. Keby sme sa s nimi vedeli dohodnúť na slušnej náhrade alebo na finančnom vyrovnaní, už by nič nebránilo tomu, aby sa rekonštrukcia začala.

Aké ďalšie investičné akcie plánujete v tomto funkčnom období?

- Popri kanalizácii by sme chceli dobudovať aj štadión a hľadať ďalšie lokality, na ktorých by sa mohla naša mestská časť rozrásť. V súčasnosti sa v Čunove nestavia prakticky nič, bolo spracované doplňujúce riešenie územného plánu, ktorý umožnil stavať domy vo vlastných dvoroch a záhradách, čo ja osobne nevidím ako šťastné riešenie. Mestská časť má pripravené lokality, všetko však stojí pre množstvo majetkovoprávnych sporov.

Objavili sa nejakí investori, ktorí by na území vašej mestskej časti chceli realizovať významnejšie investičné zámery? Ak áno, akí?

- Záujemcovia sa objavili, problémom je, že pri spracovaní územného plánu sa do poľnohospodárskej pôdy veľmi ťažko zasahovalo a vyjadrenia príslušných orgánov boli zakaždým negatívne. Prihlásili sa nám aj investori, ktorí by radi stavali pozdĺž diaľnice obchodné komplexy, ale aktuálny územný plán to neumožňuje.

Čunovo je známe areálom vodných športov, presnejšie, vodnoslalomárskymi traťami. Existujú v súčasnosti nejaké zámery ďalšieho rozvoja tohto areálu?

- Z toho, čo sa v areáli malo pôvodne vybudovať, sa okrem vodnoslalomárskej dráhy nevybudovalo takmer nič. Je tam ešte lodenica a hotel, ktorý by mal byť podľa vyjadrenia riaditeľa Vodohospodárskej výstavby dokončený počas leta. Predpokladáme, že Čunovo raz bude významným turistickým a športovým strediskom. Vodohospodárska výstavba má pripravených niekoľko štúdií, dúfam, že sa tieto zámery v dohľadnom čase začnú realizovať.

Je niečo z týchto plánov v súčasnosti aktuálne a reálne?

- Všetko závisí od Vodohospodárskej výstavby, pozemky v okolí vodného diela nepatria našej mestskej časti. Stále verím, že sa veci pohnú dopredu. Čunovo by sa malo stať perlou mesta, miestom, kam by ľudia chodili za turistikou, oddychom, rekreáciou a športom.

Zhováral sa Juraj Handzo

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.