FOTO: Veľký projekt v Lamači: Zlatohorskú ulicu komplexne zrekonštruovali, nasledovať budú ďalšie

21.10.2022
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Mestská časť Bratislava-Lamač sa pustila do rekonštrukcie ulíc novým spôsobom. Pilotným projektom je Zlatohorská ulica, ktorú samospráva dokončila pred niekoľkými dňami. Ide o prvú ulicu v hlavnom meste, kde výmene obrubníkov, dlažieb a povrchov komunikácií predchádzala výmena všetkých inžinierskych sietí. Každý prevádzkovateľ si vymenil nielen hlavné siete, ale aj prípojky. Viac nám prezradila Marína Gorghetto z referátu komunikácie mestskej časti.

„Ešte pred vstupom do komunálnej politiky som sa čudoval nad zjavnou nelogickosťou, s akou sa v našom meste pristupuje k údržbám verejných komunikácií. Mnohokrát sme boli svedkami toho, že sa novovybudovaná komunikácia opätovne prekopávala, pretože pred obnovou povrchov neboli zohľadnené havarijné stavy sietí, ktoré sa tam nachádzali. Dnes už viem aj vyčísliť, čo takéto neprofesionálne a nekoordinované zásahy znamenajú z finančného hľadiska. Verte mi, je to obrovské množstvo financií. Snažil som sa to zmeniť a nekompromisne som požadoval, aby pred výmenou povrchov došlo k výmenám všetkých sietí, ktoré sa v tejto ulici nachádzajú, a to vrátane prípojok,“ hovorí starosta mestskej časti Lamača Lukáš Baňacký.

V priebehu niekoľkých rokov bolo len na vodovode na tejto ulici až 16 porúch. Vodovodné prípojky mali totiž aj päťdesiat rokov a boli natoľko skorodované, že v momente, keď pracovníci do nich zaryli lopatou, vystrekol doslova gejzír vody. Podobne bol na tom aj plynovod.

FOTOGALÉRIA (práce na Zlatohorskej):

Rekonštrukcia Zlatohorskej ulice napokon trvala viac ako dva roky. „Správcovia komunikácií a správcovia jednotlivých inžinierskych sietí totiž neboli naučení spolu komunikovať, koordinovať svoje investičné zámery a tým pádom bolo nastavenie takejto spolupráce ťažkopádne. Som rád že som neustúpil,“ dodáva starosta.

Nasledovať bude kanalizácia

Výsledkom je nakoniec obnovená ulica spĺňajúca moderné parametre a požiadavky, ktorá by mala fungovať dlhé roky bez toho, aby boli nevyhnutné zásahy do jej povrchov.
Prví nastupovali plynári – spoločnosť SPP distribúcia vymenila plynovod a jednotlivé domové prípojky. Po nich začala práce Bratislavská vodárenská spoločnosť. Vymenila vodovod a vodovodné prípojky. Nasledovala výmena kanalizácie a kanalizačných prípojok. Do toho vstúpila Západoslovenská distribučná, ktorá modernizovala niektoré uzly. Hlavné mesto sa postaralo o osvetlenie a mestská časť o chrániče pre optické káble. Následne prišla na rad oprava kanalizačných vpustí povrchov a samotná výmena obrubníkov a úprava povrchov vozoviek.

V priebehu októbra sa projekt dokončil realizáciou zvislého a vodorovného dopravného značenia.

FOTOGALÉRIA (Zlatohorská ulica dnes):

Nasledovať bude ulica Lediny, kde mestská časť v užšej spolupráci s hlavným mestom zabezpečí rekonštrukciu inžinierskych sietí aj samotných chodníkov a cestnej komunikácie.

„Na uliciach Povoznícka, Kunerádska, Skerličova, Lamačská a Furmanská ideme zároveň budovať kanalizáciu. Konečne sa skončilo 16-ročné obdobie stagnácie, kedy v Lamači nepribudol ani meter novej kanalizácie. Ešte stále totiž máme na našom území neodkanalizované územia. Teším sa na výsledok, ktorý bude znamenať ďalšie skvalitnenie života v našej mestskej časti,“ dodáva starosta Lukáš Baňacký.

Zdroj: ms

V súčasnosti sa už začali práce aj na ulici Lediny. 

(ts, ms) 

Páčil sa vám článok?