Vodiči sú zmätení. Na Devínskej ceste začali s vyznačovaním cyklopruhu. Čo to v praxi znamená?

17.10.2022
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Devínska cesta, ktorá spája v Bratislave mestské časti Karlova Ves a Devín, je so svojimi 6,57 kilometrami oficiálne najdlhšou ulicou hlavného mesta. Jedným z jej problémov je popri roky zanedbanom stave i vysoká frekvencia cyklistov, ktorí sa môžu dostávať do kolíznych situácií s autami. Mesto sa problém rozhodlo riešiť namaľovaním ochranných cyklopruhov.

Komplexná a sľubovaná rekonštrukcia Devínskej cesty je témou v Bratislave už dlhé roky, no v praxi sa toho veľa neurobilo. Kým pre mnohých sa spája skôr s predstavou výletu, pre obyvateľov Devína, ale i mnohých z Devínskej Novej Vsi je to komunikácia, po ktorej sa musia dostať napríklad do práce. 

Súčasťou navrhovaných riešení rekonštrukcie cesty je i vybudovanie samostatnej cyklotrasy. Rekonštrukcia cesty a vybudovanie cyklotrasy je  však už dlhodobo na posudzovaní vplyvu na životné prostredie. Problémom navyše je, že pozdĺž cesty v jej tesnej blízkosti sa na veľkom úseku nachádzajú súkromné pozemky, záhrady a rodinné domy, takže budovanie cyklotrasy by tu bolo nesmierne náročné, preto sa uvažuje i o alternatíve viesť ju popri ramene Dunaja a cez ostrov Sihoť. Kým však dôjde k akejkoľvek realizácii, prejdú ďalšie roky. 

V týchto dňoch magistrát pristúpil k provizórnemu riešeniu. Cesta, po ktorej chodí veľa cyklistov, síce rozšírená nie je, no dnes už na asfalt v smere z centra mesta do Devína namaľovali ochranný cyklopruh. Paradoxom je, že sa objavil i na úseku pred kameňolomom, kde poza záhrady vedie paralelne s Devínskou cestou samostatná cyklotrasa. V opačnom smere zrejme pribudne cyklopruh v najbližších dňoch či hodinách. 

Mnohí vodiči sú zmätení, dráha pre bicykle je niekedy napohľad takmer rovnako široká ako tá pre motorové vozidlá. Treba však upozorniť, že nejde o klasickú cyklotrasu, ale ochranný cyklopruh, kde platia trocha iné pravidlá. Nájdeme ho napríklad na Pionierskej ulici, kde bol vybudovaný ako prvý na Slovensku vôbec. 

FOTOGALÉRIA:

Ochranný pruh pre cyklistov je niečo medzi  koridorom pre cyklistov a oddelenou cyklotrasou. Ak si všimnete, ochranný pruh je vyznačený okrem piktogramov bicykla aj prerušovanou čiarou. "Ochranný pruh môžete poznať aj zo zahraničia. Je označený len vodorovným značením a je mäkkým riešením na miesta, kam sa oddelená cyklotrasa nezmestí alebo kým sa plnohodnotne nezrealizuje," vysvetlil pri Pionierskej v roku 2020 magistrát. Aký je tu teda rozdiel? Čo je oddelená cyklotrasa vysvetľovať netreba, no ochranný pruh si môžeme pomýliť s koridorom pre cyklistov, ktorý sa nachádza napríklad na Špitálskej a doteraz bol i na Devínskej ceste. Koridor pre cyklistov je vyznačený na asfalte iba piktogramom cyklistu (bez oddeľujúcej prerušovanej čiary)  a vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov, a zároveň vyznačuje priestor a smer jazdy cyklistov. To znamená, že vodič motorového vozidla po ňom, ak je to potrebné, smie jazdiť (nesmie na ikonke pre cyklistov stáť), musí však venovať väčšiu pozornosť zvýšenému pohybu cyklistov.

Zdroj: ms

Na Devínskej ceste vyznačili cyklopruh. Na tomto úseku však vedie poza záhrady cyklotrasa. 

Oproti tomu ochranný pruh pre cyklistov (teda novinku na Devínskej ceste) vozidlá pod 3,5 tony používať nesmú. Použiť ho môžu len širšie vozidlá nad 3,5 tony, ak sa nezmestia do priestoru medzi stredovú čiaru a čiaru ochranného pruhu, pričom ani širšie vozidlá nesmú ohroziť cyklistu. Ako môžete vidieť na našich fotografiách, na Devínskej ceste sú napríklad autobusy nútené jazdiť aj po cyklopruhu. Pokiaľ ide o vodičov osobných áut, tí sú nútení ísť naozaj tesne pri stredovej čiare. 

K aktuálnym zmenám na Devínskej ceste sme oslovili i magistrát. Zaujímalo nás napríklad, či sa neplánuje zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na Devínskej ceste, ktorá je momentálne 50 km/h. "Maximálka" tu má totiž tiež bohatú históriu. Pred rokmi sa po Devínskej ceste jazdilo rýchlosťou 70 km/h. Neskôr sa pre zvýšený výskyt cyklistov rýchlosť od apríla do novembra znižovala na 50 km/h a po nástupe Matúša Valla do kresla primátora došlo k jej zníženiu celoročne. 

Zdroj: ms

Autobus na Devínskej ceste. 

"Hlavné mesto na Devínskej ceste pristúpilo k vyznačeniu ochranných pruhov pre cyklistov. Ide o dočasné dopravné riešenie, ktorým chceme posilniť bezpečnosť cyklistov na danej komunikácií," reagovala na naše otázky hovorkyňa magistátu Dagmar Schmucková s tým, že na Devínskej ceste zostane maximálna povolená rýchlosť na 50 km /h.

Zdroj: ms

​Osobné auto na Devínskej ceste dnes. 

"Dané dopravné riešenie je dočasné, veríme, že vodiči ho budú rešpektovať a v rámci daného úseku, či už v smere na Devín alebo do centra, zvýšia opatrnosť. Mesto pracuje aj na komplexnom projekte Devínskej cesty, ktorý počíta so samostatnou cyklotrasou medzi Karlovou Vsou a Devínom. Projekt prestavby Devínskej cesty je aktuálne na posudzovaní vplyvu na životné prostredie," dodala hovorkyňa.

Ako sme si všimli, mnohé osobné autá idúce oproti nám prešli jednou stranou vozidla do cyklopruhu. Vodiči tak urobili zrejme z obáv ísť tak tesne pri stredovej čiare, ak oproti ide druhé auto. 

Možno nie každý vie, že Devínska cesta je súčasťou medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 13, ktorá vedie od Barentsovho mora na severe až po Čierne more na juhu, prechádza 20 krajinami a meria až 10.400 kilometrov. Cez Slovensko prechádza na úseku dlhom 90 kilometrov. Takmer všade ide o oddelenú cyklotrasu, no výnimkou je napríklad práve úsek v Bratislave na Devínskej ceste. I to je dôvod, prečo tu môžete stretnúť množstvo cyklistov. Nechodia tadiaľto teda iba domáci, ale cyklisti z celej Európy. 

(ms) 

Páčil sa vám článok?