Pumptrack bude prvým prvkom nového športovo-oddychového areálu v Záhorskej Bystrici

9.9.2022
0
areál Záhorská Bystrica

Zdroj: MČ Záhorská Bystrica

Páčil sa vám článok?

Na takmer jednom hektári v susedstve futbalového ihriska v Záhorskej Bystrici (na foto) vyrastie nový športovo-oddychový areál, ktorý počíta s tréningovým futbalovým ihriskom, rôznymi športovými prvkami, občianskou vybavenosťou a množstvom zelene a oddychovými zónami. Prvá etapa prác sa začala výstavbou pump tracku, zelenej oddychovej zóny a exteriérových športových prvkov. Dokončenie prvej etapy výstavby je naplánované na koniec novembra 2022 alebo podľa poveternostných podmienok.

Práce na prvej etape výstavby športovo-oddychového areálu v lokalite Krče v Záhorskej Bystrici začínajú realizáciou pump tracku, ktorý si obyvatelia mestskej časti vyžiadali v pripomienkovacích kolách. Výstavbu pumptrackovej dráhy pre mestskú časť zabezpečuje spoločnost BikeIng, ktorá navrhla dráhu s asfaltovým povrchom. „Pump track, o ktorý mali obyvatelia Záhorskej Bystrice veľký záujem, bude mať dĺžku 140,4 metra, 8 zákrut a stredný profil vĺn, ktorý je vhodný pre široké spektrum jazdcov,“ vysvetlil starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.

V úvodnej etape výstavby pribudne na ploche vedľa súčasného futbalového ihriska aj nová výsadba zelene a príprava exteriérových športových prvkov. „K dispozícii budú workoutové prvky, stolný tenis, exteriérový šach a priestor pre petang. Pribudnú tu nové stromy a vytvorí sa zelená oddychová zóna, ktorá bude slúžiť Bystričanom ako miesto pre relax a komunitné aktivity,“ doplnil Krúpa. Na realizáciu prvej fázy výstavby bolo z rozpočtu mestskej časti vyčlenených 250 000 eur, takmer 100 000 eur z týchto finančných prostriedkov bude použitých na výstavbu pump tracku.

Zdroj: Zdroj BikeIng

 Vizualizácia pumptrackovej dráhy. 

V ďalších etapách výstavby pribudne v areáli v lokalite Krče tréningové futbalové ihrisko s umelou trávou, ktoré má svojimi rozmermi spĺňať podmienky súťažných zápasov mládežníckych kategórií. Pri ihrisku s umelou trávou sa počíta so šatňami pre futbalistov, zázemím pre športové náradie a tribúnu pre verejnosť. Súčasťou areálu bude občianska vybavenosť vo forme reštaurácie s rozsiahlymi terasami a výhľadom na celý areál, beachvolejbalové ihrisko s veľkosťou 18x9 metrov, oddychové plochy a prekrytá univerzálna športová plocha s umelým povrchom, ktorá bude slúžiť na športové, ale aj spoločenské akcie.  „V areáli počítame s množstvom zelene, aby sa stal oddychovou oázou nielen pre miestnych. Kompletné dokončenie celého športovo-oddychové areálu sa odhaduje v najbližších dvoch rokoch,“ dodáva starosta Záhorskej Bystrice.

(nc)

Páčil sa vám článok?