FOTO a VIDEO Odhalili Alej Márie Terézie, pokrstil ju aj priamy potomok cisárovnej, Karl von Habsburg

7.9.2022
Tabuľa Márie Terézie

Zdroj: nc

Páčil sa vám článok?

V Starom Meste vznikla Alej Márie Terézie. Slávnostné otvorenie aleje sa konalo pred budovou Základnej školy Matky Alexie na Palackého. Aktu odhalenia kameňa s tabuľkou pomenovania sa zúčastnil aj arcivojvoda Karl von Habsburg, súčasná hlava rodu Habsburgovcov, vnuk posledného rakúskeho cisára Karola I. a priamy potomok Márie Terézie v 8. generácii.

Petíciu za premenovanie Palackého ulice 1 na Námestie Márie Terézie iniciovali zástupca zriaďovateľa, riaditeľka školy, predsedníčka Rady školy a zástupca  Klubu otcov o dve osem pri ZŠ Matky Alexie. Nakoľko mestské zastupiteľstvo nevyhovelo petícii, starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová sa rozhodla časť verejného priestoru pomenovať po Márii Terézii a tak vyhovieť petícii občanov. Namiesto Námestia Márie Terézie tak v lokalite vznikne Alej Márie Terézie.

"Pomenovanie miesta pri základnej škole po Márii Terézii nie je náhodné. Mária Terézia navštívila kláštor a dievčenskú školu Notre Dame štyrikrát.  Pri otvorení v roku 1754 prišla aj s manželom Františkom Lotrinským, návštevu zopakovala v rokoch 1766 a 1773  a v roku 1775 bola cisárovná dokonca prítomná na skúške žiačok," spresnila starosta Aufrichtová.

Zdroj: nc

​Zuzana Aufrichtová 

Zdroj: nc

Karl von Habsburg, priamy potomok Márie Terézie v 8. generácii

Zdroj: nc

​Oliver Andrásy

Zdroj: nc

​Tabuľa Aleje Márie Terézie,  tabuľu vytvoril sochár Jakub Trajter

Zdroj: nc

Odhalenie Aleje Márie Terézie

Zdroj: nc

​Na tomto aute sa doviezol potomok Márie Terézie, vzadu sedela aj starostka Aufrichtová

​Dievčenská škola Notre Dame bola rozdelená na dve časti - vonkajšia bola ľudovou všeobecnou školou pre dievčatá, vnútorná zas súkromnou internátnou školou pre šľachtické dievčatá. V rokoch 1747 – 1780  školu navštevovalo 650 žiačok zo šľachtických rodín. Boli to prevažne 6- až 15-ročné dievčatá pochádzajúce z rôznych častí habsburskej monarchie, ale aj z iných európskych štátov. Kanonisky postupne zriadili rozsiahly dievčenský vzdelávací ústav, v ktorom sa mohli vzdelávať aj neurodzené dievčatá.

Zdroj: nc

Aj verejnosť sa prišla dnes podvečer pozrieť na odhalenie Aleje Márie Terézie

„Blízky vzťah panovníčky ku škole naznačuje aj obsah 17 listov, ktoré sa zachovali a sú uložené v Archíve mesta Bratislavy. Habsburgovci nie sú v Bratislave spomenutí v názve žiadnej ulice alebo námestia. Základná škola Matky Alexie je jedným z miest, ktoré si v Bratislave pripomínajú cisárovnú Máriu Teréziu. Myslím si, že je to dobrý začiatok pripomínania si aj tohto obdobia našej histórie,“ uzavrela starostka. Od roku 1563 do roku 1830 bolo v Bratislave korunovaných 18 uhorských kráľov z rodu Habsburgovcov. Ako štrnásta v poradí bola 25. 6. 1741 v Bratislave korunovaná Mária Terézia (*13.5.1717 - †29.11.1780), ktorá sa vlády sa ujala ako 23-ročná.

Bratislava ako hlavné mesto nemá zatiaľ žiadny verejný priestor, ktorý by bol pomenovaný po Márii Terézii. Od roku 1563 do roku 1830 bolo pritom v Bratislave korunovaných 18 uhorských kráľov z rodu Habsburgovcov vrátane Márie Terézie.

(nc)

Páčil sa vám článok?