FOTO Solárne panely, vegetačné steny, jazierka v átriu: MŠ na Kolískovej ulici sa kompletne zmenila na ekologickú

5.9.2022
MŠ Kolískova

Zdroj: FAcebook/ka

Páčil sa vám článok?

Materská škola na Kolískovej ulici v Karlovej Vsi prešla komplexnou rekonštrukciou. Prostredníctvom nej sa škôlka s najväčšou spotrebou energií zmenila na ekologickú. Uhlíková stopa budovy sa znížila o 54 percent a spotreba energie o 62 percent. Pri príležitosti otvorenia nového školského roka o tom informovala samospráva mestskej časti.

Škôlka disponuje po novom množstvom zelene, sú tu vegetačné steny, jazierka v átriu, zrážková voda sa bude používať aj na splachovanie toaliet a polievanie. Tieniaca technika i solárne panely znižujú spotrebu energií, vetranie pomocou rekuperácie prispeje k zdravšiemu prostrediu. "Minulý rok bol náročný nielen pre rodičov a deti, ale aj pre pedagógov a nepedagogický personál tejto škôlky. Museli pracovať rozmiestnení na viacerých pracoviskách, čo napokon zvládli bez väčších problémov. Cez leto bolo treba škôlku upratať a nasťahovať, čo by sme bez pomoci pracovníkov verejnoprospešných prác a pani učiteliek nezvládli. Všetkým im vyslovujem vďaku a želám, aby do nového školského roka vstúpili v príjemnom vynovenom pracovnom prostredí,“ uviedla karloveská starostka Dana Čahojová.

„Ukončujeme najrozsiahlejšiu rekonštrukciu a modernizáciu objektu materskej školy v našej mestskej časti. MŠ Kolískova je jednou z najväčších škôlok a je veľmi dôležitou pre poskytovanie kvalitnej predškolskej starostlivosti o deti z Dlhých dielov. Preto bola vybraná do programu hĺbkovej obnovy. Verím, že od septembra budú modernizované priestory dobre slúžiť deťom,“ uviedol Branislav Záhradník, zástupca starostky. 

Zdroj: Facebook/Karlova Ves
​Vegetačné steny a  jazierka v átriu

Zdroj: Facebook/Karlova Ves

Veľa zelene

Zdroj: Facebook/Karlova Ves

Podľa samosprávy na Slovensku zatiaľ neexistuje príklad komplexnej obnovy verejnej budovy, ktorá zahŕňa významné zníženie energetickej náročnosti, zároveň i zelené opatrenia na podporu zachovania biologickej rozmanitosti. „Energetický audit, ktorý bol vykonaný po ukončení prác, ukázal, že vďaka hĺbkovej obnove sa zníži uhlíková stopa budovy o 54 percent a spotreba energie na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a osvetlenie o 62 percent,“ poukázala na význam obnovy vedúca referátu riadenia projektov Lenka Nemcová. Vďaka rekuperácii vzduchu zabezpečujú kvalitu vnútorného prostredia. Zároveň sa pri vetraní spätne získava teplo. Okrem toho sa takto bráni prenikaniu prachu a peľu do vnútorných priestorov a vzniku nadmernej vlhkosti, teda aj rozmnožovaniu hubových a plesňových organizmov. Výrazne sa tým zlepší prostredie pre pobyt aj spánok malých alergikov.

Zdroj: Facebook/Karlova Ves

​Solárne panely znižujú spotrebu energií

Zdroj: Facebook/Karlova Ves

Zdroj: Facebook/Karlova Ves

Dažďová voda zo strechy neodteká zbytočne do kanalizácie, ale je uchovávaná v nádrži, odkiaľ je čerpadlom distribuovaná na sanitárne účely pre potreby splachovania a slúži aj na zavlažovanie vysadenej zelene v átriách. V rámci opatrení na znižovanie prehrievania prostredia a zachovanie živočíšnej a rastlinnej rozmanitosti sú v dolnej časti areálu škôlky vytýčené aj menšie plochy s obmedzeným režimom kosenia. Zabezpečia dostatok kvitnúcich a medonosných rastlín pre opeľovače. S hĺbkovou obnovou materskej školy sa začalo v decembri 2020. „Podlahy v triedach, spálňach, chodbách a na schodiskách boli vymenené za nové z PVC. V triedach, spálňach a v jedálni boli vymenené dosluhujúce podhľady za nové, stropné kazety s novými LED svietidlami. Vstupy do budovy, vyrovnávacie schodíky a terasy boli obložené novou dlažbou,“ sumarizuje ďalšie vykonané práce vedúci referátu investícií Allan Bánik.

S hĺbkovou obnovou materskej školy sa začalo v decembri 2020, rekonštrukcia bola podporená z finančných zdrojov Nórskych grantov, spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR v rámci projektu MITADAPT, programu európskej komisie LIFE v rámci projektu DELIVER, a z vlastných zdrojov mestskej časti.

(nc)

Páčil sa vám článok?