Absurdné: Mesto sa päť rokov nevie zbaviť jedného chátrajúceho stánku na svojom pozemku

14.8.2022
0

Zdroj: (in)

Páčil sa vám článok?

Volali sme ich trafiky alebo „péenesky“. V Petržalke kedysi nechýbali na žiadnej autobusovej zastávke. Svoje zlaté časy však už majú za sebou. Zopár z nich ešte bojuje, mnohé odstránili, z ďalších sú zmrzlinárne či fast foody. A časť z nich sa premenila na vizuálny smog. Roky sú zatvorené a chátrajú, často na pozemkoch mesta. Napriek tomu sa ľudia bez úspechu pokúšajú o ich odstránenie.

Len v Ovsišti sú dva chátrajúce stánky, jeden na Ovsištskom námestí, ďalší na Bulíkovej (úvodné foto). „Vlastník stánku nie je toho času známy, hlavné mesto vykonáva potrebné kroky v rozsahu zákonných možností,“ napísala nám k obom hovorkyňa magistrátu Dagmar Schmucková.

Avšak aj keď je vlastník známy, snaha o odstránenie sa ťahá roky. „Hlavné mesto s majiteľom stánku od roku 2020 vedie súdne konanie na Okresnom súde Bratislava V, ktoré zatiaľ nie je právoplatne ukončené,“ píše hovorkyňa k stánku na Romanovej. Ak bude priebeh podobný ako pri zabudnutej trafike na Haanovej 29 pri supermarkete, bude tam stáť ešte ďalšie roky...

Jeden z obyvateľov Haanovej sa totiž usiluje o odstránenie „tej ich barabizne “ už päť rokov. „Mala tu opodstatnenie v dávnej minulosti, keď pre miestnych vhodne doplňovala obmedzený tovarový sortiment bývalej samoobsluhy Starohájčanka,“ píše Karol Dranačka s tým, že po zriadení supermarketu skončila a už roku zaberá a hyzdí verejné, pomerne frekventované priestranstvo.

Zdroj: (in)

Stánok na Haanovej čaká už roky na verdikt súdu.

Táto trafika tiež stojí na pozemku mesta. Ešte starosta Bajan ho informoval, že nájomná zmluva s mestom je na dobu neurčitú. Aj vtedajší primátor Ivo Nesrovnal na jeho podnet reagoval. Majiteľ stánku vraj požiadal mesto o zmenu účelu na ambulantný predaj potravín. Úhrady za užívanie pozemku však neplatí, výzvy k zaplateniu tiež nie, „preto hl.m. BA pristúpilo k súdnemu vymáhaniu pohľadávky a k vyprataniu predmetného pozemku“.

FOTOGALÉRIA:

Dva roky sa nič nezmenilo. Na podnet obyvateľa reagoval v lete 2019 aj súčasný primátor Matúš Vallo: „Hlavné mesto v uvedenej veci podniklo právne kroky, ktorými si na miestne príslušnom súde uplatnilo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniká spoločnosti za užívanie pozemku pod predmetným stánkom...“, Podľa jeho vyjadrenia mesto v rovnakom konaní podalo návrh na vypratanie predmetného pozemku.

A zas sa dva roky nič nezmenilo. Aký je aktuálny stav? „V danej veci je vedené súdne konanie na Okresnom súde Bratislava V, pričom konanie zatiaľ nie je právoplatne ukončené,“ informovala nás Dagmar Schmucková s tým, že neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 10 038,23 eur.
Ako právnik navrhuje pán Dranačka preskúmať reálne možnosti a prípadné právne dôsledky neodkladnej likvidácie trafiky na náklady mesta a tieto náklady doplniť ako dodatok k už prebiehajúcemu súdnemu konaniu vo forme návrhu na súdnu exekúciu. Na to hovorkyňa reaguje: „Mesto Bratislava v súčasnosti pripravuje koncepciu odstraňovania nevyhovujúcich stánkov umiestnených vo verejnom priestore. Súčasne musíme plne rešpektovať možnosti dostupných riešení, ktoré nám ukladajú príslušné zákony.“

(in)

Páčil sa vám článok?