FOTO a VIDEO Je naozaj unikátna: Historická Kochova záhrada sa po rokoch otvára verejnosti

11.8.2022
0

Zdroj: nc

Páčil sa vám článok?

Magistrát tento jedinečný park v centre mesta po nadobudnutí pozemkov v areáli sprístupňuje návštevníkom, otvorená bude sedem dní v týždni. Pol hektárový areál, ktorý nájdete medzi Partizánskou a Bartoňovou ulicou, prešiel základnou údržbou a bol doplnený o bratislavské lavičky a mobiliár Sadni si. Mesto zároveň rozbehlo projekt na kompletnú obnovu tohto priestoru.

Národná kultúrna pamiatka Kochova záhrada bola dlhé roky uzatvorená a bez potrebnej starostlivosti. V čase, keď do nej mohla nahliadnuť verejnosť počas akcie Víkendu otvorených parkov a záhrad, bol o ňu mimoriadny záujem a pred vstupom sa tvoril dlhočizný rad záujemcov. Teraz bude prístupná pre všetkých a každý deň.

Z iniciatívy neziskovej organizácie Národný Trust, n.o., ktorá sa dlhodobo venuje ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva na Slovensku, boli v Kochovej záhrade v uplynulých rokoch realizované udržiavacie práce a rôzne aktivity smerujúce k ochrane tohto vzácneho areálu.„O Kochovu záhradu sa zaujímame dlhodobo, pôsobíme v nej už viac ako desať rokov. Snažili sme sa ju oživiť a jej históriu a potenciál priblížiť aj verejnosti v rámci pravidelných podujatí Víkend otvorených parkov a záhrad. Práve o návštevu Kochovej záhrady bol vždy mimoriadny záujem. Teší nás, že Kochova záhrada bude prístupná a radi aj v ďalších krokoch prispejeme našimi skúsenosťami a vedomosťami,” priblížila Katarína Víteková z organizácie Národný Trust, n.o. ktorá pre banoviny spresnila, že v záhrade budú robiť aj lektorované prehliadky so sprievodcami. Víteková tiež konštatovala, že sa od roku 2007 v rámci ich aktivít záhradu snažili udržiavať v stave, aby bola prístupná a bezpečná aj počas Víkendu otvorených parkov a záhrad návštevníkom, pracovali citlivo, aby zároveň nerušili aj pacientky v Sanatóriu Koch.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo informoval, že vlastníkom Kochovej záhrady ešte donedávna bolo ministerstvo vnútra, od ktorého ju mesto, v rámci majetkovo-právneho vysporiadania, získalo do svojho vlastníctva. Zámenu v decembri minulého roka odsúhlasili mestské poslankyne a poslanci, formálne sa mesto stalo vlastníkom iba v júni tohto roka. Ihneď po nadobudnutí Kochovej záhrady mesto pristúpilo k potrebnému odbornému ošetreniu drevín a k vyčisteniu priestoru, aby bol priechodný a bezpečný pre všetkých záujemcov.

„Kochova záhrada je unikát, skrytý ostrov zelene v centre mesta s obrovskou historickou hodnotou. Záhradu sme získali do vlastníctva a chceme ju ukázať a sprístupniť pre všetkých, hoci pôvodne slúžila predovšetkým ako miesto na rekreáciu pacientov a pacientiek Kochovho sanatória. V prvom kroku sme záhradu vyčistili a otvárame ju, súčasne pripravujeme projekt jej komplexnej obnovy, ktorý si tento areál po dlhých rokoch nepochopiteľného chátrania zaslúži,“ povedal Vallo.

Kochova záhrada bola po prebratí nepriechodná, v rámci revitalizácie tu našli niekoľko vyvrátených stromov a celkovo odtiaľto vyviezli viac ako 10 ton biologického aj komunálneho odpadu, ktorý sa tu za roky nazbieral. Z priestorov odstránili graffiti, vyčistili chodníky, osadili bezpečnostnú kameru a informačné tabule. "Dnes je areál užívania schopný, doplnený o bratislavské lavičky a sety Sadni si. ​Počas horúcich dní môže byť práve Kochova záhrada príjemným miestom na oddych. Kochova záhrada je pamiatkovo chránená, akékoľvek zásahy konzultujeme s Krajským pamiatkovým úradom,“ uviedla Zuzana Stanová, hlavná koordinátorka projektu obnovy Kochovej záhrady.

Zdroj: nc

Zuzana Stanová, hlavná koordinátorka projektu obnovy Kochovej záhrady.

Zdroj: nc

V záhrade pribudli bratislavské lavičky.

Zdroj: nc

Oddýchnuť si môžete aj v rámci známeho mobiliáru setu Sadni si.

Zdroj: nc

Bazén plánujú zrekonštruovať až v rámci komplexnej obnovy v najbližších rokoch.

Počas najbližších mesiacov bude prebiehať príprava projektovej dokumentácie pre komplexnú revitalizáciu Kochovej záhrady, na ktorej bude mesto spolupracovať s Fakultou architektúry STU a Krajským pamiatkovým úradom. Cieľom je záhradu kompletne zrevitalizovať do jesene roku 2024. 

Zdroj: nc

​Kochova záhrada vznikla v medzivojnovom období začiatkom 30-tych rokov, ako súčasť súkromného chirurgicko-ortopedického zariadenia, ktoré založil lekár Karol Koch. V zákutiach na plošinách sú oddychové plochy doplnené sochami - na foto Milenci, ktorú nájdete v hornej časti záhrady.

Zdroj: nc

​Socha Matky s dieťaťom

Záhrada tvorí spoločne so sanatóriom na území Slovenska unikátny celok. Jeho podobu navrhli architekti Dušan Jurkovič a Jindřich Merganc, vlastnú výsadbu zelene v záhrade navrhol Jozef Mišák, ktorý stojí aj za zbierkou drevín v Arboréte Mlyňany SAV.

Zdroj: nc

​ Záhrada bola zasadená do svahovitého terénu, preto bola upravená na niekoľko terás spojených chodníčkami. 

Zdroj: nc

Záhrada sanatória bola pri jej založení tvorená prevažne cudzokrajnými stálozelenými drevinami, pôvodne ich bolo v záhrade vysadených viac ako 120 druhov. 

Vplyvom dlhodobej absencie údržby bola záhrada o niektoré druhy ochudobnená, prirodzeným vývojom ich nahradili iné, životaschopnejšie druhy drevín. Zachovali sa však viaceré jedince, ktoré pochádzajú ešte z čias založenia záhrady. Jedným zo zámerov obnovy je prinavrátiť Kochovej záhrade historický odkaz zbierkového charakteru výsadieb cudzokrajných drevín a miesta vytvoreného pre oddych v spojení s architektúrou budovy sanatória.

Kochova záhrada je otvorená od pondelka do piatku v čase od 14:00 do 20:00 hod. a počas víkendov od 11:00 do 20:00 hod. Areál je monitorovaný bezpečnostnou kamerou v správe Mestskej polície Bratislava. 

Zdroj: nc

​Vstup do areálu je z Bartoňovej ulice, ak budete mať šťastie, nájdete aj miesto na parkovanie.

FOTOGALÉRIA Z OTVORENIA ZÁHRADY

(nc)

 

Páčil sa vám článok?