Nové Mesto spustilo unikátnu 3D mapu, budovy si môžete obzrieť online

2.8.2022
0

Zdroj: MÚ Nové Mesto

Páčil sa vám článok?

Bratislavské Nové Mesto získalo svoje digitálne dvojča. Mestská časť totiž spustila „Virtuálny digitálny 3D model Nového Mesta“, vďaka ktorému si odteraz môžete Nové Mesto pozrieť online aj ako trojrozmerný model so všetkými budovami, ale aj stromami. Digitalizovaná kópia reality sa skladá z viac ako 12 tisíc stavieb. Mapa zároveň zobrazuje zeleň nachádzajúcu sa na obecných pozemkoch.

Trojrozmerný model využije úrad napríklad pri rozvoji mestskej časti. Pri plánovaní nových projektov sú často obavy, či stavba nebude tieniť existujúcim domom, prípadne, či im nezatieni výhľad.

„Unikátny trojrozmerný model nám dáva jedinečné možnosti. Vďaka nemu napríklad budeme môcť plánovanú budovu virtuálne vložiť do priestoru, pootáčať si model z rôznych pohľadov a presne zistiť, aký dopad by mohla mať na danú lokalitu,“ upozorňuje starosta Rudolf Kusý.

Virtuálna 3D mapa modeluje celé územie Nového Mesta podrobne v rôznych úrovniach detailného zobrazenia. Niektoré časti ako napríklad Koliba, Zátišie či časť Tehelného poľa sú spracované aj s grafickými detailmi budov, ako sú napríklad šikmé strechy a štruktúra fasád. V ostatných štvrtiach zatiaľ nájde užívateľ objekty s nižšou mierou detailu. „V projekte chceme pokračovať tak, aby detailné zobrazenie mohli záujemcovia využívať pre celé Nové Mesto,“ avizuje Peter Kollárik, GIS koordinátor z oddelenia životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto.

Miestny úrad v bratislavskom Novom Meste tak pokračuje v rozširovaní mapového informačného systému. Vďaka nemu občanom a návštevníkom mesta priebežne poskytuje dôležité mapy, mapové podklady a informácie. „Aplikácia vznikla pre potreby efektívnejšieho fungovania pri správe a riadení Nového Mesta a preto, aby sme mohli informovať obyvateľov prehľadným a efektívnym spôsobom,“ informoval Kusý.

Aplikácia je dostupná na adrese mapy.banm.sk, obsahuje základnú mapu a ďalšie užitočné webové aplikácie resp. mapy. V základnej mape sú zachytené všetky informácie z katastra nehnuteľností, ktoré mohla mestská časť zverejniť. Okrem základnej predvolenej podkladovej mapy si môže používateľ prepnúť podkladovú mapu na napr. ortofotomapu získanú z leteckého snímkovania či topografickú mapu. Okrem klasického vyhľadávania aplikácia umožňuje meranie vzdialeností a plôch, navigáciu, prípadne tlač vyhľadaných informácií napríklad o vlastníkoch konkrétnych parciel. 

(ts, ms) 

Páčil sa vám článok?