Staré Mesto pracuje na programe rozvoja, vyjadriť sa k nemu môžu aj občania

26.6.2022

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Bratislavské Staré Mesto pracuje na Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) na roky 2024 – 2030. Ide o základný strategický dokument pre mestskú časť, ktorý má určiť jej ďalšie smerovanie a definovať priority jej rozvoja v nasledujúcom období.

Slúži aj ako podklad pre externé zdroje, napríklad pri žiadosti o štátnu dotáciu či eurofondy. Informuje o tom na webe. S kreovaním dokumentu môže samospráve pomôcť aj verejnosť. Obyvatelia majú k dispozícii dotazník, v ktorom môžu predostrieť svoje podnety či nápady rozvoja mestskej časti.

Zároveň sa môžu vyjadriť aj k analytickej časti dokumentu, ktorá už je vypracovaná a hovorí o tom, aké je Staré Mesto v súčasnosti. Na dokumente začala mestská časť pracovať začiatkom roka. Pod gesciou jej vedenia vznikli pracovné skupiny pre šesť základných oblastí, a to sociálne veci a zdravotníctvo, školstvo a šport, kultúra a cestovný ruch, doprava a mobilita, životné prostredie, a tiež inštitucionálno-organizačné kapacity.

Jednotlivé skupiny analyzujú a pomenúvajú základné problémy, ako aj kľúčové riešenia rozvoja a riešenia existujúcich problémov. Finalizácia dokumentu je naplánovaná na letné mesiace tohto roka. O jeho definitívnej podobe rozhodne miestne zastupiteľstvo.

​(tasr)

Páčil sa vám článok?